GEDCOMP dato kontrol

GEDCOMP anvender en række regler for hvor unge og gamle mennesker kan være ved visse begivenheder, f.eks. vielse og død, og for hvordan disse hændelser kan indtræffe i forhold til hinanden.

Personlige hændelser skal logisk set ske i denne orden: (skrevet med GEDCOM-forkortelser)
Hændelse(r) kommer før
BIRT Alle anvendte hændelser
MARR DEAT, BURI, CREM
DEAT BURI, CREM
CHR, BAPM, CONF, FCOM MARR
Alle anvendte hændelser, undtagen BURI,CREM DEAT

Logisk set skal


Derudover kræves det, at usikkerheden på en alders (AGE)-angivelse er højst 12%.

Tabellerne nedenfor viser to typer aldre.
Den ene, markeret med '[100%]', er en maximums- eller minimumsgrænse for en given hændelse.
Disse 100%-grænser er valgt, så de, efter min bedste overbevisning, er overholdt af alle; 100%-grænserne har jeg også haft til diskussion paa Usenet-gruppen dk.historie.genealogi.
Dato-oplysninger i modstrid med disse grænser ignoreres.

Antallet af personer i GEDCOMP er så stort, at det er realistisk at lave en demografisk database ud fra de indsendte data.
Udfra oplysningerne i denne database er det muligt at få et indtryk af hvor gamle folk bliver, i hvilken alder de gifter sig osv.
Dette kan bruges til at kontrollere om nye indsendte data ser fornuftige ud.

Et eksempel:
Det er observeret at 99.9% af alle kvinder (som har præcis information om fødsel og død, og som hverken bryder ovenstående regler eller nedenstående 100%-grænser) i GEDCOMP bliver højst 102 år gamle.
Hvis en kvinde angives at have levet mere end 102 år, så er det derfor temmeligt usandsynligt at denne oplysning er korrekt.
En sådan oplysning vil derfor udløse en advarsel, og indsenderen af GEDCOM-filen kan derefter selv vurdere om den er berettiget eller ej.
Aldergrænser som er opfyldt i 99.9% af tilfældene er markeret med '[99.9%]'.

Her er de grundlæggende aldergrænser, som GEDCOMP anvender:
Mænd [100%] Mænd [99.9%] Kvinder [100%] Kvinder [99.9%] Tekst
År År År År
115101115102 Største alder
78727865 Største alder ved vielse
84695349 Største alder ved barns fødsel
58434737 Største aldersforskel mellem ægtefæller
013012 Mindste alder ved vielse
12161215 Mindste alder ved barns fødsel

Derudover anvendes følgende afledte aldersgrænser:
Mænd [100%] Mænd [99.9%] Kvinder [100%] Kvinder [99.9%] Tekst
År År År År
1038510387 Største antal år man kan være forælder
1158811590 Største antal år man kan være gift
72544135 Største aldersforskel mellem (halv-)søskende. Mandealdrene er for halv-søskende med fælles fader, mens kvindealdrene er for søskende og halv-søskende med fælles moder.


De ovenfor beskrevne regler anvendes successivt, således at en uoverensstemmelse mellem to tidsangivelser vedrørerende to fjerne slægtninge kan opdages.
Et eksempel:
Test-GEDCOM-filen dk30615x.ged indeholder oplysninger om to mænd, født 1942 og 1948. De to mænd nedstammer fra en fælles tiptip-oldemoder;
to af deres tip-oldefædre (INDIvid I5 & I18) er halv-brødre. Filen indeholder oplysninger om de 9 personer, der forbinder de to mænd.
Jeg har med vilje ændret året 1942 i filen til 1642. Der er kun tidsangivelserne 1642 og 1948 i filen.
Dvs. for at komme fra den ene mand til den anden skal man vandre igennem et slægtstræ med 9 personer alle uden dato-oplysninger.
Ved _gentagne_ anvendelser af de logiske regler ovenfor, fremkommer GEDCOMP med fejl-meddelelsen:

Fejl angående DATE:
INDI I18 har modstridende dato-oplysninger om sin fødsel. Den skulle være
tidligst 01 JAN 1633 på grund af hans (halv-)broder INDI I5 ((Halv-)søskende
med en fælles moder kan ikke have en aldersforskel større end 50 år). Men den
er også angivet at ske senest 31 DEC 1580.

Forklaring på ovenstående:
Ovenstående tidsangivelse(r) er logisk set i uoverensstemmelse med andre
tidsangivelser vedrørende personen selv eller dennes nære familie. Det kan
f.eks. være en person som angives at være død før sin fødsel. GEDCOMP har ud
fra oplysningerne i din GEDCOM-fil beregnet den tidligst og den senest mulige
dato for hver hændelse nævnt ovenfor. Problemet er at dine oplysninger logisk
set fører til at den tidligst mulige dato er EFTER den senest mulige dato for
hver hændelse. For hver person har GEDCOMP forsøgt at forklare, hvad
uoverensstemmelsen skyldes. BEMÆRK: GEDCOMP kan godt angive at f.ex. en
fødselsdato er i strid med andre tidsangivelser selvom din GEDCOM-fil ikke
har en tidsangivelse for den nævnte persons fødselsdag.