Filnavnet betyder følgende:
De to første bogstaver: Afsenderland (dk=Danmark, se=Sverige, no=Norge, us=USA, au=Australien, br=Brasilien, ca=Canada, ar=Argentina, uk=Storbritanien, nl=Holland, nz=New Zealand, fr=Frankrig, de=Tyskland).
De 5 eller 6 cifre, (y)ymmdd: Afsenderår (1997+y), afsenderdato (dd/mm).
Sidste bogstav skelner mellem flere filer indsendt samme dag fra samme land.

INDIvider angiver hvor mange personer, der er i filen. Filerne er sorteret efter INDIvider.

Antal Hits: Et hit betyder, at der er mindst 1 person som også findes i en anden fil. Indsenderen får besked hver gang, der er et hit (Se også GEDCOMP's hoved-side). Et blankt felt betyder, at sammenligningen med andre filer endnu ikke er udført.

Antal Advarsler: En advarsel betyder, at der et problem med data i filen, men at dette problem næppe vil reducere muligheden for at finde identiske personer i andre filer.
Advarsler skyldes oftest genealogi-programmer, der tillader brugeren at lave non-standard GEDCOM-data, eksempelvis datoer med danske ord/forkortelser. Indsenderen får besked om disse problemer. Et blankt felt betyder, at kontrollen endnu ikke er udført.

Antal Fejl: En fejl betyder at der et problem med data i filen, og at dette problem formentlig vil reducere muligheden for at finde identiske personer i andre filer.
De fleste fejl vedrører datoer, der bevisligt er forkerte, eller ulovlig familie-struktur, f.eks. en person med mere end eet par forældre eller en person, der optræder flere gange i filen. Fejl skyldes oftest, at indsenderen har tastet oplysninger forkert ind i computeren. Indsenderen får besked om disse fejl. Et blankt felt betyder, at kontrollen endnu ikke er udført.

Hvis du har indsendt en af de nedenstående filer til GEDCOMP og hvis du ikke har modtaget besked om alle fejl/advarsler eller hits eller hvis din indsendte GEDCOM-fil ikke findes i tabellen, så send en mail til GEDCOMP om det. (Hvis du indsendte din GEDCOM-fil før 1/12-1997, så kan du finde det tidligere filnavn i kolonnen 'Tidligere navn').