Fæstebønder under Bjergbygaard Gods

Flere af mine forfædre var fæstebønder under Bjergbygaard Gods.
Deres fæstebreve er bevaret i godsets fæsteprotokol fra 1719-1819.

Landsarkivet i København lavede i 1992 et maskinskrevet register til denne protokol.

Jeg har affotograferet dette register og lavet OCR på billederne, hvorved der er fremkommet et søgbart materiale.

Efter aftale med LAK frigiver jeg hermed dette materiale til enhver, der måtte have gavn af det.

Tabellen (43kB - sidst rettet 2003-01-20) indeholder følgende felter:

løbenr: Løbenummer i den orden personerne findes i registret.
år: Årstallet for kontrakten.
side: Sidenummer (eller rettere folio/bladnummer) i fæsteprotokollen.
fornavn: Underskriverens fornavn.
efternavn: Underskriverens efternavn (eller rettere patronymikon/tilnavn).
titel: Underskriverens titel, typisk gmd. eller hmd.
kontrakt: Fæstemål eller lejemål.
sted: Typisk et stednavn som Gl. Bjergby
ejendom: Typisk Gård eller Hus, evt. med et nummer.
beskrivelse: f.eks. nybygget
forriges navn: Den tidligere fæstebondes/lejers navn
forriges titel: - og titel.
slægtskab: f.eks. 'Hans fader'.

Fejlkilder: Der kan være uopdagede fejl i OCR-processen.
Derudover kan der være fejl i LAK's register.
Oplysninger om fejl modtages gerne.

God fornøjelse.
Lars Kr. Lundin
Last modified: Sun Feb 2 22:29:30 CET 2003