Tydning og korrektur af tekst

Forslag til tydning og korrektur af nedennævnte billeder modtages med taknemmelighed.
Denne side er sidst rettet: 2011-05-15 kl. 23:02
(Tak til Charlotte Haack Christensen, Hans Engmark og Bente Feldballe for bistand med tydningen).

Nedenfor er usikkert læst tekst omsluttet af []. Ulæselig tekst er skrevet som [....], hvor antallet af punktummer angiver det formodede antal ulæselige bogstaver (i dette eksempel et ord på 4 bogstaver).
Mine egne bemærkninger er omsluttet af {}.

Foto nr. 124: KB Malmö Skt. Petri 1698-1729, Födde 1704, s. 136 {scan 77/400, http://www.genline.se/: 1313.81.30000} (819 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2011-05-14 kl. 23:44):
Linje 1:
Linje 2: Anno 1704
Linje 3:
Linje 4: {August}
Linje 5:
Linje 6: d.7. {7/8: mandag}
Linje 7:
Linje 8: Christnades Jacob Böhms och Anna
Linje 9: Christensdoters doter som föddes til
Linje 10: [Verlden] d.5. ejusdem oh blef vid
Linje 11: doopet kallat [Adelhet] --- af [Dno] [Präps]
Linje 12: Vittnen
Linje 13: Peter Schog. Ernst Stein. Johan [Erik]
Linje 14: Albrecht Didriks k. bar barnet. Catri-
Linje 15: na Brunsvig. [Jesse] [dockans].
Linje 16:
Linje 17: d.4.Sept. Introd.
Linje 18: af [Dno] [Präpos].
Linje 19:
Linje 20: {5/8: lördag}
Linje 21: {4/9: mandag}

Foto nr. 123: KB Malmö Skt. Petri 1698-1729, Födde 1703, s. 111 {scan 63/400, http://www.genline.se/: 1313.81.28600} (859 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2011-05-14 kl. 20:53):
Linje 1:
Linje 2: Anno 1703
Linje 3:
Linje 4: Januarius
Linje 5:
Linje 6: d.27 {27/1: onsdag}
Linje 7:
Linje 8: Christnades Jacob Böms och Anna Christen
Linje 9: {overstreget dotters} Örbecks dotter som föddes til [Ver]-
Linje 10: den d. 24 ejusdem om morgonen Kl. half 7
Linje 11: och blef vid doopet kallat Elisabeth af D.M.[K].
Linje 12: Vittnen
Linje 13: [Hans] [.löfret]. Madz [.oolsällaren], Niels Jönson
Linje 14: Petter Shoug. Secreteraren Johan [Lars]. Mad.
Linje 15: Jöns Christens bar barnet. Johan Olufsons
Linje 16: Syster. Sokerbakarens h. [Antoni] Fredrichs h.
Linje 17: J. Jacob Tomasons d. [Chatrina] Örbeck.
Linje 18:
Linje 19: d.5 April introd.
Linje 20: af [Duo] [Preposits]
Linje 21:
Linje 22: {24/1: söndag}
Linje 23: {5/4: mandag}

Foto nr. 122: KB Malmö Skt. Petri 1698-1739, Vigde, 1702, s. 18 {scan 23/151, http://www.genline.se/: 1313.118.14800} (853 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2011-05-14 kl. 17:38):
Linje 1:
Linje 2: 1702
Linje 3:
Linje 4: April
Linje 5:
Linje 6: d 13 {mandag}
Linje 7:
Linje 8: dito lystes för Bokbendare Gesällen
Linje 9: Jacob Danielson Behm, och Pigan Anna
Linje 10: Christensdatter Örbech. Gesällen [upviste] sit
Linje 11: [geburtz] bref [date] Ottense Ao 1702, i hvilket
Linje 12: [betyges] at han är [re] ungkar. Pigan varit
Linje 13: här i [länger] tid.
Linje 14:
Linje 15: A0 1702 . d. 27. may copulerades Jacob
Linje 16: Behm och och Pig. Anna Christens dater
Linje 17: Örbech. Brudstolen har han betalt
Linje 18: med 1 [Sr] 28 öre. copulation har
Linje 19: förrättet [Präpositus].

Foto nr. 121: SKPT Frederikslund Gods 1774-1816, Sorø Amt, f. 211b (1559 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2009-09-06 kl. 19:52):
Linje 1:
Linje 2: {f. 211b}
Linje 3: Skifte efter afdøde Pige Karen Mads datter
Linje 4: i Grøfte
Linje 5: Ao 1784 den 13de April mødte forvalter Gundersen fra
Linje 6: Liselund hos huusmand Niels Madsen i Grøfte for at Re-
Linje 7: gistrere og vurdere alt [hvis] de maatte [findes] udi
Linje 8: stervboet efter Niels Madsens afdøde ugivte syster
Linje 9: Karen Mads datter til videre Skifte og deling imel-
Linje 10: lem den afdødes Søskende, som ere 3 Brødre alle
Linje 11: myndige, [h]. [foranført] Niels Madsen, Jens Madsen
Linje 12: Ungkarl tienende i Kiøbenhavn, og Hans Mad
Linje 13: sen huusmand i Næsbye ved Stranden paa Wald-
Linje 14: byegaard Gods, og 2 Søstre begge ugifte begge
Linje 15: tienende i Kiøbenhavn nafnlige Bodil Mads
Linje 16: Datter, Anne Marie Mads datter, ved hvilke
Linje 17: lejlighed var nærværende som Vitterligheds Vidner
Linje 18: og Vurderingsmænd Gaardmændene Jeppe Peder
Linje 19: sen og [Peder] Madsen i Grøfte, og som formynder
Linje 20: for de fraværende [foranførte] [toe] [Systre] meldte
Linje 21: sig Niels Madsen huusmand da han som Broder er
Linje 22: deres [født] værge. Og blev da med forretnin
Linje 23: gen begynt som følger:
Linje 24: 1 fyrrekiste med Laas 5ß
Linje 25: deri 1 gros de tours Kaabe med Sølvhager
Linje 26: multums underfoer, og 1 hørgarns dreyels dug
Linje 27: som skal tilhøre forhen værende rytter andreas Svendsk
Linje 28: {f. 212a}
Linje 29: []
Linje 30:
Linje 31: {vide http://www.dragt.dk/dragt-journal/dragtjournalen4.pdf p. 71 øverst}

Foto nr. 120: RA Nyborg købstad, kop og kvægskat 1678, (selvangivelse) no. 136 (6756 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-07-29 kl. 07:38):
Linje 1:
Linje 2: Fortegelse paa [huis] børn
Linje 3: [folk] ok [Kueg] ieg [haffe]
Linje 4: mig selff
Linje 5: min hustrue Thilske hans date
Linje 6: 2 born , berte Catrina K 4ar
Linje 7: Ana Knuds dater - 25 Uger
Linje 8: Min kones moder Ane Peders
Linje 9: 1 Pige dorte Olluffs dater
Linje 10: 2 kiør
Linje 11: Nyborg d-16 Augusti 78
Linje 12: Knud Hans
Linje 13: Bager[eh]

Foto nr. 119: Wads Sedler, Behm (335 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-29 kl. 22:55):
Linje 1:
Linje 2: Seddel 1 af 2:
Linje 3:
Linje 4: Behm, Daniel Christiansen Bartsker ([mulige] v.Bergen)
Linje 5:
Linje 6: - Cathrine ~ Lorentz Bremer Bartsker ([se der])
Linje 7:
Linje 8:
Linje 9: Seddel 2 af 2:
Linje 10:
Linje 11: Behm, Daniel
Linje 12:
Linje 13: Daniel B., Badskær.
Linje 14:
Linje 15: Enke: Lisebet Jacobsdatter
Linje 16:
Linje 17: Enken ægtede Chr. P.v.Grøningen.
Linje 18:
Linje 19: Jacob Danielsen B.
Linje 20:
Linje 21: Od. Panteprot. 1683-90 fol. 35vo., 232vo., 272
Linje 22: 1690-97 fol. 113

Foto nr. 118: Wads Sedler, Böhm (290 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-10 kl. 22:28):
Linje 1:
Linje 2: Böhm, Christian, Snedker. Sk. 1663, Skpr 7 F 413
Linje 3:
Linje 4: ~ {viet} Maren Hansdt.
Linje 5: Börn: Daniel Böhm
Linje 6: Jonas
Linje 7: Cathrine
Linje 8: Margrethe

Foto nr. 117: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (2619 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2009-09-15 kl. 22:12):
Linje 1: f.413a
Linje 2:
Linje 3: Skifte efter Salig Christian
Linje 4: Bøm Snidker,
Linje 5: Anno 1663 den 16 Juny loed Maren
Linje 6: Hansdatter paa [Grastuene] her i byen registere ock
Linje 7: vurdere [hvis] [Goeds] ock [formue] som [fandtis] efter
Linje 8: hindis Salig hosbund Christian Bøhm snidcker som boede
Linje 9: ock døede her i byen, till [Udleg] ock [befalling] i [deris][fellids]
Linje 10: bort skyldig Gield, Ock det [.strege] at [komme] till
Linje 11: skifte ock deeling imellem hinde paa den ene ock
Linje 12: deris børn ved nafn Daniel Bøhm ock Jonas Bøhm [isam]
Linje 13: [isam] Catrine ock Margrete Christians døttere [.aa] den
Linje 14: [.anden] side [Offr] [verendis], Niels Christensen [offrfor]
Linje 15: mynder Christian Pedersen bemelte Maren Sl. Christi-
Linje 16: an Bøms [egen] [kaaren] [værge], [Christopher] [Hvitmand],
Linje 17: Bardtsker till for ordnede værge for [fors]. Dahniell Bøm, och
Linje 18: Tobias [Rimmiche] børstemager I ligemaade till for ordnede
Linje 19: værge for [.ed]. Jonas Bøm, Saa ock Catrine ock Mar-
Linje 20: grete Christians døttere deris værge, [.isser.ste]
Linje 21: Vurderingsmand, [nemblig] [Mathies] Gerhart
Linje 22: [snite...], Ditleff Peitersen [.......] [........]
Linje 23: bogbinder, ock Hans [......] kleinsmed [borge]-
Linje 24: re [her] [sammesteds] passerit[Re]-
Linje 25: gistreret ock Vurderit [somfølger],
Linje 26: Eyendom
Linje 27: [Dend] vaaning dend Sl. mand [iboede] ock [stærved]
Linje 28: liggendis i Nøregade i det [steede] som [løber] till graa
Linje 29: brøder kirchegaard, norden [stredet] och synder [for]
Linje 30: byens [grafe], [.....] ock vurderet, eftersom de
Linje 31: hafe [.e..] pant [afbyen], [ock.aa..e.] [gife] [i] [.nehende]
Linje 32: [.un..] [deraf] till [jordskyld] for,
Linje 33: [Penge] ----- 300 dr.

Foto nr. 116: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (462 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-15 kl. 00:31):
Linje 1: f.413b
Linje 2:
Linje 3: Sølf
Linje 4: 1 sølfbeger [voeg] 17½ lodt @ 2½m ---- 10dr 3m 12s
Linje 5: 8 sølf [skede] [voeg] 27½ lodt @ 2½m - 17dr 12s
Linje 6: 28dr 8s
Linje 7: Thinn
Linje 8: 1 Kold skaal [Kouskee] uden [log] [voeg] 3½m @ 4s -- 14s
Linje 9: 8 tallereken [best] [Kron] tin [voeg] 18m @ 6s - 1dr 2m 12s
Linje 10: 17 tallereken [voeg] 3½ [Kors], m [...] 4s --- 2dr 2m 8s
Linje 11: 7 tin fade [voeg] 2 [Kors] 11m @ 6s --- 3dr 1m 2s
Linje 12: 8 Tin fade [voeg] 3½ [Kors] @ 4s --- 2dr 2m 8s
Linje 13: 1 Tin Kande [voeg] 9m @ 5s --- 2m 13s
Linje 14: 1 Dito [voeg] 9m @ 5s --- 2m 13s
Linje 15: 1 tin potte [voeg] 5m @ 4s --- 1m 4s
Linje 16: 1 Dito [voeg] 5½m @ 4s --- 1m 6s
Linje 17: 1 [Loeg] [Løns] Dito [voeg] 5m @ 4s --- 1m 4s
Linje 18: 1 smør Kande [voeg] 3m @ 4s --- 12s
Linje 19: 2 Urte staabe [voeg] 7m @ 4s --- 1m 12s
Linje 20: 1 Lidet tin beger med Log paa 1 [Pagell],
Linje 21: 1 salt Kar, 1 smør [bricke] ock 3 [salsirckener]
Linje 22: [voeg] 9m @ 4s --- 2m 4s
Linje 23: 14dr
Linje 24: Kiedelkaaber
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []

Foto nr. 115: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (477 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-15 kl. 00:31):
Linje 1: f.413b
Linje 2:
Linje 3: Sølf
Linje 4: 1 sølfbeger [voeg] 17½ lodt @ 2½m ---- 10dr 3m 12s
Linje 5: 8 sølf [skede] [voeg] 27½ lodt @ 2½m - 17dr 12s
Linje 6: 28dr 8s
Linje 7: Thinn
Linje 8: 1 Kold skaal [Kouskee] uden [log] [voeg] 3½m @ 4s -- 14s
Linje 9: 8 tallereken [best] [Kron] tin [voeg] 18m @ 6s - 1dr 2m 12s
Linje 10: 17 tallereken [voeg] 3½ [Kors], m [...] 4s --- 2dr 2m 8s
Linje 11: 7 tin fade [voeg] 2 [Kors] 11m @ 6s --- 3dr 1m 2s
Linje 12: 8 Tin fade [voeg] 3½ [Kors] @ 4s --- 2dr 2m 8s
Linje 13: 1 Tin Kande [voeg] 9m @ 5s --- 2m 13s
Linje 14: 1 Dito [voeg] 9m @ 5s --- 2m 13s
Linje 15: 1 tin potte [voeg] 5m @ 4s --- 1m 4s
Linje 16: 1 Dito [voeg] 5½m @ 4s --- 1m 6s
Linje 17: 1 [Loeg] [Løns] Dito [voeg] 5m @ 4s --- 1m 4s
Linje 18: 1 smør Kande [voeg] 3m @ 4s --- 12s
Linje 19: 2 Urte staabe [voeg] 7m @ 4s --- 1m 12s
Linje 20: 1 Lidet tin beger med Log paa 1 [Pagell],
Linje 21: 1 salt Kar, 1 smør [bricke] ock 3 [salsirckener]
Linje 22: [voeg] 9m @ 4s --- 2m 4s
Linje 23: 14dr
Linje 24: Kiedelkaaber
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []

Foto nr. 114: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (421 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-15 kl. 00:31):
Linje 1: f.413b
Linje 2:
Linje 3: Sølf
Linje 4: 1 sølfbeger [voeg] 17½ lodt @ 2½m ---- 10dr 3m 12s
Linje 5: 8 sølf [skede] [voeg] 27½ lodt @ 2½m - 17dr 12s
Linje 6: 28dr 8s
Linje 7: Thinn
Linje 8: 1 Kold skaal [Kouskee] uden [log] [voeg] 3½m @ 4s -- 14s
Linje 9: 8 tallereken [best] [Kron] tin [voeg] 18m @ 6s - 1dr 2m 12s
Linje 10: 17 tallereken [voeg] 3½ [Kors], m [...] 4s --- 2dr 2m 8s
Linje 11: 7 tin fade [voeg] 2 [Kors] 11m @ 6s --- 3dr 1m 2s
Linje 12: 8 Tin fade [voeg] 3½ [Kors] @ 4s --- 2dr 2m 8s
Linje 13: 1 Tin Kande [voeg] 9m @ 5s --- 2m 13s
Linje 14: 1 Dito [voeg] 9m @ 5s --- 2m 13s
Linje 15: 1 tin potte [voeg] 5m @ 4s --- 1m 4s
Linje 16: 1 Dito [voeg] 5½m @ 4s --- 1m 6s
Linje 17: 1 [Loeg] [Løns] Dito [voeg] 5m @ 4s --- 1m 4s
Linje 18: 1 smør Kande [voeg] 3m @ 4s --- 12s
Linje 19: 2 Urte staabe [voeg] 7m @ 4s --- 1m 12s
Linje 20: 1 Lidet tin beger med Log paa 1 [Pagell],
Linje 21: 1 salt Kar, 1 smør [bricke] ock 3 [salsirckener]
Linje 22: [voeg] 9m @ 4s --- 2m 4s
Linje 23: 14dr
Linje 24: Kiedelkaaber
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []

Foto nr. 113: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (443 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.414a
Linje 2:
Linje 3: []
Linje 4: []
Linje 5: 42dr 3m 8s
Linje 6:
Linje 7: MEssing
Linje 8: 1 gl. Mesing Kiedell for 3m
Linje 9: 1 Messing Kiedell 3 1/2 m
Linje 10: 1 dito med [Grebe] 2 m
Linje 11: 1 dito med [Grebe] 2 1/2 m
Linje 12: 1 liden Messing Kiedel med kaaberbund 1 m 4s
Linje 13: 1 liden Messing Kiedel 1 m 4s
Linje 14: 1 gl [fyer] [......] 3 m
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: []
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []
Linje 37: 1 liden Messing kiedel 3 m
Linje 38: 11dr 3m 10s

Foto nr. 112: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (443 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.414a
Linje 2:
Linje 3: []
Linje 4: []
Linje 5: 42dr 3m 8s
Linje 6:
Linje 7: MEssing
Linje 8: 1 gl. Mesing Kiedell for 3m
Linje 9: 1 Messing Kiedell 3 1/2 m
Linje 10: 1 dito med [Grebe] 2 m
Linje 11: 1 dito med [Grebe] 2 1/2 m
Linje 12: 1 liden Messing Kiedel med kaaberbund 1 m 4s
Linje 13: 1 liden Messing Kiedel 1 m 4s
Linje 14: 1 gl [fyer] [......] 3 m
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: []
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []
Linje 37: 1 liden Messing kiedel 3 m
Linje 38: 11dr 3m 10s

Foto nr. 111: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (350 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.414a
Linje 2:
Linje 3: []
Linje 4: []
Linje 5: 42dr 3m 8s
Linje 6:
Linje 7: MEssing
Linje 8: 1 gl. Mesing Kiedell for 3m
Linje 9: 1 Messing Kiedell 3 1/2 m
Linje 10: 1 dito med [Grebe] 2 m
Linje 11: 1 dito med [Grebe] 2 1/2 m
Linje 12: 1 liden Messing Kiedel med kaaberbund 1 m 4s
Linje 13: 1 liden Messing Kiedel 1 m 4s
Linje 14: 1 gl [fyer] [......] 3 m
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: []
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []
Linje 37: 1 liden Messing kiedel 3 m
Linje 38: 11dr 3m 10s

Foto nr. 110: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (480 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.414b
Linje 2:
Linje 3: Grydekaaber
Linje 4: []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9: []
Linje 10: []
Linje 11: []
Linje 12: 9dr 14s
Linje 13: [Jerntæng]
Linje 14: []
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: []
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: 23dr 2m 14s
Linje 29: [Thrævaare]
Linje 30: [iden] for [gestestue]
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []
Linje 37: []
Linje 38: []
Linje 39: []

Foto nr. 109: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (453 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.414b
Linje 2:
Linje 3: Grydekaaber
Linje 4: []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9: []
Linje 10: []
Linje 11: []
Linje 12: 9dr 14s
Linje 13: [Jerntæng]
Linje 14: []
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: []
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: 23dr 2m 14s
Linje 29: [Thrævaare]
Linje 30: [iden] for [gestestue]
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []
Linje 37: []
Linje 38: []
Linje 39: []

Foto nr. 108: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (371 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.414b
Linje 2:
Linje 3: Grydekaaber
Linje 4: []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9: []
Linje 10: []
Linje 11: []
Linje 12: 9dr 14s
Linje 13: [Jerntæng]
Linje 14: []
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: []
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: 23dr 2m 14s
Linje 29: [Thrævaare]
Linje 30: [iden] for [gestestue]
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []
Linje 37: []
Linje 38: []
Linje 39: []

Foto nr. 107: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (385 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.415a
Linje 2:
Linje 3: 1 dito 12s
Linje 4: 1 gl.dito 12s
Linje 5: 1 [.....] [hand] 2m
Linje 6: 7dr 1m 8s
Linje 7:
Linje 8: 1 liden suoret boegstoel 8s
Linje 9: 1 dito 8s
Linje 10: 1 liden soert [soei...] 1m
Linje 11: 12 [sinbøtter] @ 4s 1dr 1m 4s
Linje 12:
Linje 13: [Udi] [denstue] [st.st] [.oe..]
Linje 14: 1 Eige kiste 3dr
Linje 15: 1 dito 3 1/2 dr
Linje 16: 1 gl [ryget] kiste 2m
Linje 17: 1 eige skrin 3m
Linje 18: 1 gl fyrkiste med [hand] 2m
Linje 19: 1 [skammel] 8s
Linje 20: 1 [obe.] fyr[.....] 8s
Linje 21:
Linje 22: [Udi] [et] kammer der [nest] [...s]
Linje 23: 1 fyr [stabel] seng med soerte [stabeler] 3dr
Linje 24: 1 [....] [..] [tree...] eige[..istue] 9dr
Linje 25: 1 gl [Rund] [stabelseng] 1dr 3m
Linje 26: 1 soert eige Kiste 2dr
Linje 27: 1 gl [....] 10s
Linje 28: 1 gl [bagstoell] 10s
Linje 29: 1 forgyldt speigel 1dr
Linje 30: 9 [kontrafeyer] @ 20 sk 2dr 3m 4sk
Linje 31: 4 [spiis] Glas @ 6 sk 1 1/2 m
Linje 32: 2 [..yelter] eige[deller] [I] [.aaerdenst.] 6sk 2dr 1 m
Linje 33: 1 [S......] [.....] 2m
Linje 34:
Linje 35: Udi Brøgerset
Linje 36: 2 smaa Øllkar @ 1dr 2dr
Linje 37: 1 Øellkar 4dr
Linje 38: 1 gl. kar 1m
Linje 39: 1 [Sa.e] 12s
Linje 40: 1 [v.te] balge 1m 4s
Linje 41: 1 gl [.alge] 4s
Linje 42: 1 dito 4s
Linje 43: 1 dito 4s
Linje 44: 1 [hand] [puere] 1dr

Foto nr. 106: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (423 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.415a
Linje 2:
Linje 3: 1 dito 12s
Linje 4: 1 gl.dito 12s
Linje 5: 1 [.....] [hand] 2m
Linje 6: 7dr 1m 8s
Linje 7:
Linje 8: 1 liden suoret boegstoel 8s
Linje 9: 1 dito 8s
Linje 10: 1 liden soert [soei...] 1m
Linje 11: 12 [sinbøtter] @ 4s 1dr 1m 4s
Linje 12:
Linje 13: [Udi] [denstue] [st.st] [.oe..]
Linje 14: 1 Eige kiste 3dr
Linje 15: 1 dito 3 1/2 dr
Linje 16: 1 gl [ryget] kiste 2m
Linje 17: 1 eige skrin 3m
Linje 18: 1 gl fyrkiste med [hand] 2m
Linje 19: 1 [skammel] 8s
Linje 20: 1 [obe.] fyr[.....] 8s
Linje 21:
Linje 22: [Udi] [et] kammer der [nest] [...s]
Linje 23: 1 fyr [stabel] seng med soerte [stabeler] 3dr
Linje 24: 1 [....] [..] [tree...] eige[..istue] 9dr
Linje 25: 1 gl [Rund] [stabelseng] 1dr 3m
Linje 26: 1 soert eige Kiste 2dr
Linje 27: 1 gl [....] 10s
Linje 28: 1 gl [bagstoell] 10s
Linje 29: 1 forgyldt speigel 1dr
Linje 30: 9 [kontrafeyer] @ 20 sk 2dr 3m 4sk
Linje 31: 4 [spiis] Glas @ 6 sk 1 1/2 m
Linje 32: 2 [..yelter] eige[deller] [I] [.aaerdenst.] 6sk 2dr 1 m
Linje 33: 1 [S......] [.....] 2m
Linje 34:
Linje 35: Udi Brøgerset
Linje 36: 2 smaa Øllkar @ 1dr 2dr
Linje 37: 1 Øellkar 4dr
Linje 38: 1 gl. kar 1m
Linje 39: 1 [Sa.e] 12s
Linje 40: 1 [v.te] balge 1m 4s
Linje 41: 1 gl [.alge] 4s
Linje 42: 1 dito 4s
Linje 43: 1 dito 4s
Linje 44: 1 [hand] [puere] 1dr

Foto nr. 105: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (388 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.415a
Linje 2:
Linje 3: 1 dito 12s
Linje 4: 1 gl.dito 12s
Linje 5: 1 [.....] [hand] 2m
Linje 6: 7dr 1m 8s
Linje 7:
Linje 8: 1 liden suoret boegstoel 8s
Linje 9: 1 dito 8s
Linje 10: 1 liden soert [soei...] 1m
Linje 11: 12 [sinbøtter] @ 4s 1dr 1m 4s
Linje 12:
Linje 13: [Udi] [denstue] [st.st] [.oe..]
Linje 14: 1 Eige kiste 3dr
Linje 15: 1 dito 3 1/2 dr
Linje 16: 1 gl [ryget] kiste 2m
Linje 17: 1 eige skrin 3m
Linje 18: 1 gl fyrkiste med [hand] 2m
Linje 19: 1 [skammel] 8s
Linje 20: 1 [obe.] fyr[.....] 8s
Linje 21:
Linje 22: [Udi] [et] kammer der [nest] [...s]
Linje 23: 1 fyr [stabel] seng med soerte [stabeler] 3dr
Linje 24: 1 [....] [..] [tree...] eige[..istue] 9dr
Linje 25: 1 gl [Rund] [stabelseng] 1dr 3m
Linje 26: 1 soert eige Kiste 2dr
Linje 27: 1 gl [....] 10s
Linje 28: 1 gl [bagstoell] 10s
Linje 29: 1 forgyldt speigel 1dr
Linje 30: 9 [kontrafeyer] @ 20 sk 2dr 3m 4sk
Linje 31: 4 [spiis] Glas @ 6 sk 1 1/2 m
Linje 32: 2 [..yelter] eige[deller] [I] [.aaerdenst.] 6sk 2dr 1 m
Linje 33: 1 [S......] [.....] 2m
Linje 34:
Linje 35: Udi Brøgerset
Linje 36: 2 smaa Øllkar @ 1dr 2dr
Linje 37: 1 Øellkar 4dr
Linje 38: 1 gl. kar 1m
Linje 39: 1 [Sa.e] 12s
Linje 40: 1 [v.te] balge 1m 4s
Linje 41: 1 gl [.alge] 4s
Linje 42: 1 dito 4s
Linje 43: 1 dito 4s
Linje 44: 1 [hand] [puere] 1dr

Foto nr. 104: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (426 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.415b
Linje 2:
Linje 3: 1 lidet viin fad 1m
Linje 4: 1 dito 1m
Linje 5: 1 [str..] [.......] 1dr
Linje 6: 1 gl [......] [.......] 1m
Linje 7: 1 bismer 2m
Linje 8: 1 [.......] 1m
Linje 9: 2 [stand] tønder @ 8sk 1m
Linje 10: 1 bøge tønde 8sk
Linje 11: 2 [.......] stand[tønner] @ 4sk 8sk
Linje 12: 1 gl [......] [......] 1 1/2 m
Linje 13: 8 bøge breder @ 4sk 2m
Linje 14:
Linje 15: Udi Kielderen
Linje 16: 9 Øell tønder @ 1m 2dr 1m
Linje 17: 2 [fem] [b] fierdings tønder @ 1 1/2m 3m
Linje 18: 1 [.....] 4s
Linje 19: 1 lidet [deigen] [troug] 8s
Linje 20:
Linje 21: Paa Loftet
Linje 22: 1 1/2 fyldt fyr[deller] @ 1dr 1 1/2 dr
Linje 23: 1 1/2 fyldt eige[deller] @ 3dr 4 1/2 dr
Linje 24: 1 [.es] eige [kl...] 2dr
Linje 25: 1 1/2 fyldt fyr[deller] @ 1dr 1 1/2 dr
Linje 26: 1 eige liigkiste 4dr
Linje 27: 1 eige [skrin] 3m
Linje 28: 1 gl. kiste 1dr
Linje 29: 1 [gyelt] eige[deeler] 1 1/2dr
Linje 30: 18 [ben] [.....] 8s
Linje 31: 1 [.....] [....] 2m
Linje 32: 1 dito 2m
Linje 33: 1 dito 2m
Linje 34: 3 [.....] [trær] @ 1m 3m
Linje 35: 1 [.....] [....] 1m
Linje 36: 2 [.......] @ 20s 2 1/2 dr
Linje 37: 10 [...] [....] i gaarden @ 1m 2 1/2 dr
Linje 38:
Linje 39: Dend Sl. Mands Værktøig
Linje 40: 1 gl. [hand...], 10 [hugge.ere] ock 17 gl. [høugler] saa
Linje 41: ock 1 [V...r] til [samme] for 1dr
Linje 42: --------
Linje 43: 83dr 12s

Foto nr. 103: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (456 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.415b
Linje 2:
Linje 3: 1 lidet viin fad 1m
Linje 4: 1 dito 1m
Linje 5: 1 [str..] [.......] 1dr
Linje 6: 1 gl [......] [.......] 1m
Linje 7: 1 bismer 2m
Linje 8: 1 [.......] 1m
Linje 9: 2 [stand] tønder @ 8sk 1m
Linje 10: 1 bøge tønde 8sk
Linje 11: 2 [.......] stand[tønner] @ 4sk 8sk
Linje 12: 1 gl [......] [......] 1 1/2 m
Linje 13: 8 bøge breder @ 4sk 2m
Linje 14:
Linje 15: Udi Kielderen
Linje 16: 9 Øell tønder @ 1m 2dr 1m
Linje 17: 2 [fem] [b] fierdings tønder @ 1 1/2m 3m
Linje 18: 1 [.....] 4s
Linje 19: 1 lidet [deigen] [troug] 8s
Linje 20:
Linje 21: Paa Loftet
Linje 22: 1 1/2 fyldt fyr[deller] @ 1dr 1 1/2 dr
Linje 23: 1 1/2 fyldt eige[deller] @ 3dr 4 1/2 dr
Linje 24: 1 [.es] eige [kl...] 2dr
Linje 25: 1 1/2 fyldt fyr[deller] @ 1dr 1 1/2 dr
Linje 26: 1 eige liigkiste 4dr
Linje 27: 1 eige [skrin] 3m
Linje 28: 1 gl. kiste 1dr
Linje 29: 1 [gyelt] eige[deeler] 1 1/2dr
Linje 30: 18 [ben] [.....] 8s
Linje 31: 1 [.....] [....] 2m
Linje 32: 1 dito 2m
Linje 33: 1 dito 2m
Linje 34: 3 [.....] [trær] @ 1m 3m
Linje 35: 1 [.....] [....] 1m
Linje 36: 2 [.......] @ 20s 2 1/2 dr
Linje 37: 10 [...] [....] i gaarden @ 1m 2 1/2 dr
Linje 38:
Linje 39: Dend Sl. Mands Værktøig
Linje 40: 1 gl. [hand...], 10 [hugge.ere] ock 17 gl. [høugler] saa
Linje 41: ock 1 [V...r] til [samme] for 1dr
Linje 42: --------
Linje 43: 83dr 12s

Foto nr. 102: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (411 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.415b
Linje 2:
Linje 3: 1 lidet viin fad 1m
Linje 4: 1 dito 1m
Linje 5: 1 [str..] [.......] 1dr
Linje 6: 1 gl [......] [.......] 1m
Linje 7: 1 bismer 2m
Linje 8: 1 [.......] 1m
Linje 9: 2 [stand] tønder @ 8sk 1m
Linje 10: 1 bøge tønde 8sk
Linje 11: 2 [.......] stand[tønner] @ 4sk 8sk
Linje 12: 1 gl [......] [......] 1 1/2 m
Linje 13: 8 bøge breder @ 4sk 2m
Linje 14:
Linje 15: Udi Kielderen
Linje 16: 9 Øell tønder @ 1m 2dr 1m
Linje 17: 2 [fem] [b] fierdings tønder @ 1 1/2m 3m
Linje 18: 1 [.....] 4s
Linje 19: 1 lidet [deigen] [troug] 8s
Linje 20:
Linje 21: Paa Loftet
Linje 22: 1 1/2 fyldt fyr[deller] @ 1dr 1 1/2 dr
Linje 23: 1 1/2 fyldt eige[deller] @ 3dr 4 1/2 dr
Linje 24: 1 [.es] eige [kl...] 2dr
Linje 25: 1 1/2 fyldt fyr[deller] @ 1dr 1 1/2 dr
Linje 26: 1 eige liigkiste 4dr
Linje 27: 1 eige [skrin] 3m
Linje 28: 1 gl. kiste 1dr
Linje 29: 1 [gyelt] eige[deeler] 1 1/2dr
Linje 30: 18 [ben] [.....] 8s
Linje 31: 1 [.....] [....] 2m
Linje 32: 1 dito 2m
Linje 33: 1 dito 2m
Linje 34: 3 [.....] [trær] @ 1m 3m
Linje 35: 1 [.....] [....] 1m
Linje 36: 2 [.......] @ 20s 2 1/2 dr
Linje 37: 10 [...] [....] i gaarden @ 1m 2 1/2 dr
Linje 38:
Linje 39: Dend Sl. Mands Værktøig
Linje 40: 1 gl. [hand...], 10 [hugge.ere] ock 17 gl. [høugler] saa
Linje 41: ock 1 [V...r] til [samme] for 1dr
Linje 42: --------
Linje 43: 83dr 12s

Foto nr. 101: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (443 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.416a
Linje 2:
Linje 3: Siederkleder, [Sengekleder], [benckedynner] [hønder]
Linje 4: ock omheng till sengen,
Linje 5: 1 [blaae] [randet] [.ederdyner] med [.....]
Linje 6: [........] [....] 6dr
Linje 7: 1 blaae [randet] dundyner 4dr
Linje 8: 1 blaae [randet] [.eder] [dyner] 3dr
Linje 9: 1 [randet] [..eder] dyner 2dr
Linje 10: 1 blaae [randet] [..nd] dyner 1dr
Linje 11: 1 dito 3m
Linje 12: 2 [Pude....d] [va....] 2dr
Linje 13: 1 blaae [randet] [.eder] dyner 3dr
Linje 14: 1 blaae [randet] dundyne 2 1/2dr
Linje 15: 1 gl. [.eder] dyne 2dr
Linje 16: 1 [Nye] [blaae......t] [..nd]dynne 1 1/2 dr
Linje 17: 1 [r.ndet] dito 1dr
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []

Foto nr. 100: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (436 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.416a
Linje 2:
Linje 3: Siederkleder, [Sengekleder], [benckedynner] [hønder]
Linje 4: ock omheng till sengen,
Linje 5: 1 [blaae] [randet] [.ederdyner] med [.....]
Linje 6: [........] [....] 6dr
Linje 7: 1 blaae [randet] dundyner 4dr
Linje 8: 1 blaae [randet] [.eder] [dyner] 3dr
Linje 9: 1 [randet] [..eder] dyner 2dr
Linje 10: 1 blaae [randet] [..nd] dyner 1dr
Linje 11: 1 dito 3m
Linje 12: 2 [Pude....d] [va....] 2dr
Linje 13: 1 blaae [randet] [.eder] dyner 3dr
Linje 14: 1 blaae [randet] dundyne 2 1/2dr
Linje 15: 1 gl. [.eder] dyne 2dr
Linje 16: 1 [Nye] [blaae......t] [..nd]dynne 1 1/2 dr
Linje 17: 1 [r.ndet] dito 1dr
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []

Foto nr. 99: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (437 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.416a
Linje 2:
Linje 3: Siederkleder, [Sengekleder], [benckedynner] [hønder]
Linje 4: ock omheng till sengen,
Linje 5: 1 [blaae] [randet] [.ederdyner] med [.....]
Linje 6: [........] [....] 6dr
Linje 7: 1 blaae [randet] dundyner 4dr
Linje 8: 1 blaae [randet] [.eder] [dyner] 3dr
Linje 9: 1 [randet] [..eder] dyner 2dr
Linje 10: 1 blaae [randet] [..nd] dyner 1dr
Linje 11: 1 dito 3m
Linje 12: 2 [Pude....d] [va....] 2dr
Linje 13: 1 blaae [randet] [.eder] dyner 3dr
Linje 14: 1 blaae [randet] dundyne 2 1/2dr
Linje 15: 1 gl. [.eder] dyne 2dr
Linje 16: 1 [Nye] [blaae......t] [..nd]dynne 1 1/2 dr
Linje 17: 1 [r.ndet] dito 1dr
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []

Foto nr. 98: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (408 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.416b
Linje 2:
Linje 3: []
Linje 4: []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9: []
Linje 10: []
Linje 11: []
Linje 12: []
Linje 13: []
Linje 14: []
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: Sumana 85dr
Linje 18: [Linkleder]
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []

Foto nr. 97: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (433 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.416b
Linje 2:
Linje 3: []
Linje 4: []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9: []
Linje 10: []
Linje 11: []
Linje 12: []
Linje 13: []
Linje 14: []
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: Sumana 85dr
Linje 18: [Linkleder]
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []

Foto nr. 96: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (428 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.416b
Linje 2:
Linje 3: []
Linje 4: []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9: []
Linje 10: []
Linje 11: []
Linje 12: []
Linje 13: []
Linje 14: []
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: Sumana 85dr
Linje 18: [Linkleder]
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []
Linje 26: []
Linje 27: []
Linje 28: []
Linje 29: []
Linje 30: []
Linje 31: []
Linje 32: []
Linje 33: []
Linje 34: []
Linje 35: []
Linje 36: []

Foto nr. 95: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (398 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.417a
Linje 2:
Linje 3: []
Linje 4: []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9: []
Linje 10: []
Linje 11: []
Linje 12: []
Linje 13: []
Linje 14: ----------
Linje 15: 57dr 8s
Linje 16: Dend Sl. Mands Gang
Linje 17: kleder,
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: ---------
Linje 23: 25dr
Linje 24:
Linje 25: Disse [for.hop] Sl. Gangkleder beholder
Linje 26: børnene [forlodes] [ud] [imod] Moederen
Linje 27: Sine,
Linje 28:
Linje 29: [Lefuende] [Kueg]
Linje 30: 2 Kiør @ 10dr 20dr
Linje 31: 6 [....] [svin] @ 1dr 6dr
Linje 32: -----------
Linje 33: 26dr
Linje 34:

Foto nr. 94: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (400 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.417a
Linje 2:
Linje 3: []
Linje 4: []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9: []
Linje 10: []
Linje 11: []
Linje 12: []
Linje 13: []
Linje 14: ----------
Linje 15: 57dr 8s
Linje 16: Dend Sl. Mands Gang
Linje 17: kleder,
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: ---------
Linje 23: 25dr
Linje 24:
Linje 25: Disse [for.hop] Sl. Gangkleder beholder
Linje 26: børnene [forlodes] [ud] [imod] Moederen
Linje 27: Sine,
Linje 28:
Linje 29: [Lefuende] [Kueg]
Linje 30: 2 Kiør @ 10dr 20dr
Linje 31: 6 [....] [svin] @ 1dr 6dr
Linje 32: -----------
Linje 33: 26dr
Linje 34:

Foto nr. 93: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (383 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 00:00):
Linje 1: f.417a
Linje 2:
Linje 3: []
Linje 4: []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9: []
Linje 10: []
Linje 11: []
Linje 12: []
Linje 13: []
Linje 14: ----------
Linje 15: 57dr 8s
Linje 16: Dend Sl. Mands Gang
Linje 17: kleder,
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: ---------
Linje 23: 25dr
Linje 24:
Linje 25: Disse [for.hop] Sl. Gangkleder beholder
Linje 26: børnene [forlodes] [ud] [imod] Moederen
Linje 27: Sine,
Linje 28:
Linje 29: [Lefuende] [Kueg]
Linje 30: 2 Kiør @ 10dr 20dr
Linje 31: 6 [....] [svin] @ 1dr 6dr
Linje 32: -----------
Linje 33: 26dr
Linje 34:

Foto nr. 92: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (441 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 22:10):
Linje 1: f.417b
Linje 2:
Linje 3: Korn paa Loftet.
Linje 4: 6 tønder rug @ 2 1/2dr 15dr
Linje 5: 6 tønder buig @ 2dr 12dr
Linje 6: 16 tønder maalet malt @ 2dr 32dr
Linje 7: 4 tønder bog [hued] @ 7m 7dr
Linje 8: 2 tønder Umaalet Malt @ 2dr 4dr
Linje 9: 10 skiepper Mell @ 1m 2dr 2m
Linje 10: ------
Linje 11: 72dr 2m
Linje 12:
Linje 13: Tilstaaende Gield
Linje 14: Kirstens Sl. Hans [ferlings] [huar] for [er]
Linje 15: [Indførtell] i hindis Gaard for
Linje 16: Penge ------------ 69dr 2m 14s
Linje 17: Lorends Guldsmed efter [handskrift]
Linje 18: Capitael Penge ------------ 55dr
Linje 19: Matthias Gert snidcker efter [handskrift]
Linje 20: Penge ------------ 95dr
Linje 21: Hermand Hansen Murmester resterende
Linje 22: huus leye ------------ 1dr 3m 7s
Linje 23:
Linje 24: ----------------
Linje 25: 221dr 2m 5s
Linje 26: Summa Summarum
Linje 27: Paa ald [forskrefnne] formue, baade
Linje 28: [....] dens løsøre ock till staaende
Linje 29: Gield er Penge ------------------------------ 975 Sdr 15s
Linje 30:
Linje 31: [Der] imod findis efterskrefnne
Linje 32: [Bort] skyldig Gield
Linje 33: [Er] skyldig [paa] Sl. [Erich] [Iødnssøns] [Vergemaal] som dend
Linje 34: Sl. Mand [tillforne] [har] [foretaget] ock [Hans] [sim]-
Linje 35: -[monsen] [dreyer] [nu][er] [anbefallet] for uden
Linje 36: [Eyendommen] I [vindegaden]
Linje 37: Penge 133dr 1m 1s

Foto nr. 91: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (478 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 22:10):
Linje 1: f.417b
Linje 2:
Linje 3: Korn paa Loftet.
Linje 4: 6 tønder rug @ 2 1/2dr 15dr
Linje 5: 6 tønder buig @ 2dr 12dr
Linje 6: 16 tønder maalet malt @ 2dr 32dr
Linje 7: 4 tønder bog [hued] @ 7m 7dr
Linje 8: 2 tønder Umaalet Malt @ 2dr 4dr
Linje 9: 10 skiepper Mell @ 1m 2dr 2m
Linje 10: ------
Linje 11: 72dr 2m
Linje 12:
Linje 13: Tilstaaende Gield
Linje 14: Kirstens Sl. Hans [ferlings] [huar] for [er]
Linje 15: [Indførtell] i hindis Gaard for
Linje 16: Penge ------------ 69dr 2m 14s
Linje 17: Lorends Guldsmed efter [handskrift]
Linje 18: Capitael Penge ------------ 55dr
Linje 19: Matthias Gert snidcker efter [handskrift]
Linje 20: Penge ------------ 95dr
Linje 21: Hermand Hansen Murmester resterende
Linje 22: huus leye ------------ 1dr 3m 7s
Linje 23:
Linje 24: ----------------
Linje 25: 221dr 2m 5s
Linje 26: Summa Summarum
Linje 27: Paa ald [forskrefnne] formue, baade
Linje 28: [....] dens løsøre ock till staaende
Linje 29: Gield er Penge ------------------------------ 975 Sdr 15s
Linje 30:
Linje 31: [Der] imod findis efterskrefnne
Linje 32: [Bort] skyldig Gield
Linje 33: [Er] skyldig [paa] Sl. [Erich] [Iødnssøns] [Vergemaal] som dend
Linje 34: Sl. Mand [tillforne] [har] [foretaget] ock [Hans] [sim]-
Linje 35: -[monsen] [dreyer] [nu][er] [anbefallet] for uden
Linje 36: [Eyendommen] I [vindegaden]
Linje 37: Penge 133dr 1m 1s

Foto nr. 90: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (374 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 22:10):
Linje 1: f.417b
Linje 2:
Linje 3: Korn paa Loftet.
Linje 4: 6 tønder rug @ 2 1/2dr 15dr
Linje 5: 6 tønder buig @ 2dr 12dr
Linje 6: 16 tønder maalet malt @ 2dr 32dr
Linje 7: 4 tønder bog [hued] @ 7m 7dr
Linje 8: 2 tønder Umaalet Malt @ 2dr 4dr
Linje 9: 10 skiepper Mell @ 1m 2dr 2m
Linje 10: ------
Linje 11: 72dr 2m
Linje 12:
Linje 13: Tilstaaende Gield
Linje 14: Kirstens Sl. Hans [ferlings] [huar] for [er]
Linje 15: [Indførtell] i hindis Gaard for
Linje 16: Penge ------------ 69dr 2m 14s
Linje 17: Lorends Guldsmed efter [handskrift]
Linje 18: Capitael Penge ------------ 55dr
Linje 19: Matthias Gert snidcker efter [handskrift]
Linje 20: Penge ------------ 95dr
Linje 21: Hermand Hansen Murmester resterende
Linje 22: huus leye ------------ 1dr 3m 7s
Linje 23:
Linje 24: ----------------
Linje 25: 221dr 2m 5s
Linje 26: Summa Summarum
Linje 27: Paa ald [forskrefnne] formue, baade
Linje 28: [....] dens løsøre ock till staaende
Linje 29: Gield er Penge ------------------------------ 975 Sdr 15s
Linje 30:
Linje 31: [Der] imod findis efterskrefnne
Linje 32: [Bort] skyldig Gield
Linje 33: [Er] skyldig [paa] Sl. [Erich] [Iødnssøns] [Vergemaal] som dend
Linje 34: Sl. Mand [tillforne] [har] [foretaget] ock [Hans] [sim]-
Linje 35: -[monsen] [dreyer] [nu][er] [anbefallet] for uden
Linje 36: [Eyendommen] I [vindegaden]
Linje 37: Penge 133dr 1m 1s

Foto nr. 89: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (426 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 22:11):
Linje 1: f.418a
Linje 2:
Linje 3: Borgemester Thomas Brodersen ------------ 3dr 2m 12s
Linje 4: Erich Nielsen Raadmand ------------ 12dr
Linje 5: Engell [Hans] [tuo...s] fordrer, som hun till den
Linje 6: Sl. mands bardsker løn ock begrafelses
Linje 7: be kostning skall haffue [lovedt] ------- 50 Rdr
Linje 8:
Linje 9: Summa Paa forskrefne
Linje 10: bordt skyldig Gield er
Linje 11: Penge ------------------------ 223dr 3m 13s
Linje 12:
Linje 13: Lignet ock Lagt Da bliffuer Till
Linje 14: Skifte ock delling, imellem Moederen ock
Linje 15: børnene Penge ----------------------- 751dr 1m 2s
Linje 16:
Linje 17: Huoraf Moederen, Maren Hansdater
Linje 18: [tillkomme] den halfue pardt som [ehr]
Linje 19: Penge ----------------- 375dr 2m 9s
Linje 20: ock børnene den anden [halfupart] som beløber
Linje 21: /: tillige med deris Sl. faders gang klæder :/
Linje 22: Penge ----------------- 400dr 2m 9s
Linje 23:
Linje 24: [E.] [faa] [paa] en broder lod
Linje 25: Penge ---------- 133dr 2m 3s
Linje 26: ock paa en syster lod ---------------- 66dr 3m 1½s
Linje 27:
Linje 28: Den gaaende for [skrp]. skiftes for handling, dersom er nu
Linje 29: saaledis sluttet ock [fam..øigt], Att Moederen
Linje 30: Maren Sl. Christian Bøhm snidckers [hafe] [paataget]
Linje 31: sig for skrefnee Bort skyldig Gield sielf at [betahle]
Linje 32: hindis børn, ock [dessen] verge [krafne] [af..ades] [lørs], ock huis
Linje 33: hindis børn efter [Endeligning] till komme, be holder
Linje 34: hun [hans] sig [......r], saa ledis at huis de udi eyendom-
Linje 35: -men eller [des] bygning kand till komme, [.iudes] de der
Linje 36: udi, ock huis de ud [...] [...] ock till staaende Gield
Linje 37: kand till falde, skall de fuld kommeligen udi den
Linje 38: [] lige Part hindis andell udi for[skrp] Eyendom [vare]
Linje 39: for [forkert], ock for [Kosten] [forpliekt] [vere] anden

Foto nr. 88: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (472 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 22:11):
Linje 1: f.418a
Linje 2:
Linje 3: Borgemester Thomas Brodersen ------------ 3dr 2m 12s
Linje 4: Erich Nielsen Raadmand ------------ 12dr
Linje 5: Engell [Hans] [tuo...s] fordrer, som hun till den
Linje 6: Sl. mands bardsker løn ock begrafelses
Linje 7: be kostning skall haffue [lovedt] ------- 50 Rdr
Linje 8:
Linje 9: Summa Paa forskrefne
Linje 10: bordt skyldig Gield er
Linje 11: Penge ------------------------ 223dr 3m 13s
Linje 12:
Linje 13: Lignet ock Lagt Da bliffuer Till
Linje 14: Skifte ock delling, imellem Moederen ock
Linje 15: børnene Penge ----------------------- 751dr 1m 2s
Linje 16:
Linje 17: Huoraf Moederen, Maren Hansdater
Linje 18: [tillkomme] den halfue pardt som [ehr]
Linje 19: Penge ----------------- 375dr 2m 9s
Linje 20: ock børnene den anden [halfupart] som beløber
Linje 21: /: tillige med deris Sl. faders gang klæder :/
Linje 22: Penge ----------------- 400dr 2m 9s
Linje 23:
Linje 24: [E.] [faa] [paa] en broder lod
Linje 25: Penge ---------- 133dr 2m 3s
Linje 26: ock paa en syster lod ---------------- 66dr 3m 1½s
Linje 27:
Linje 28: Den gaaende for [skrp]. skiftes for handling, dersom er nu
Linje 29: saaledis sluttet ock [fam..øigt], Att Moederen
Linje 30: Maren Sl. Christian Bøhm snidckers [hafe] [paataget]
Linje 31: sig for skrefnee Bort skyldig Gield sielf at [betahle]
Linje 32: hindis børn, ock [dessen] verge [krafne] [af..ades] [lørs], ock huis
Linje 33: hindis børn efter [Endeligning] till komme, be holder
Linje 34: hun [hans] sig [......r], saa ledis at huis de udi eyendom-
Linje 35: -men eller [des] bygning kand till komme, [.iudes] de der
Linje 36: udi, ock huis de ud [...] [...] ock till staaende Gield
Linje 37: kand till falde, skall de fuld kommeligen udi den
Linje 38: [] lige Part hindis andell udi for[skrp] Eyendom [vare]
Linje 39: for [forkert], ock for [Kosten] [forpliekt] [vere] anden

Foto nr. 87: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (410 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 22:11):
Linje 1: f.418a
Linje 2:
Linje 3: Borgemester Thomas Brodersen ------------ 3dr 2m 12s
Linje 4: Erich Nielsen Raadmand ------------ 12dr
Linje 5: Engell [Hans] [tuo...s] fordrer, som hun till den
Linje 6: Sl. mands bardsker løn ock begrafelses
Linje 7: be kostning skall haffue [lovedt] ------- 50 Rdr
Linje 8:
Linje 9: Summa Paa forskrefne
Linje 10: bordt skyldig Gield er
Linje 11: Penge ------------------------ 223dr 3m 13s
Linje 12:
Linje 13: Lignet ock Lagt Da bliffuer Till
Linje 14: Skifte ock delling, imellem Moederen ock
Linje 15: børnene Penge ----------------------- 751dr 1m 2s
Linje 16:
Linje 17: Huoraf Moederen, Maren Hansdater
Linje 18: [tillkomme] den halfue pardt som [ehr]
Linje 19: Penge ----------------- 375dr 2m 9s
Linje 20: ock børnene den anden [halfupart] som beløber
Linje 21: /: tillige med deris Sl. faders gang klæder :/
Linje 22: Penge ----------------- 400dr 2m 9s
Linje 23:
Linje 24: [E.] [faa] [paa] en broder lod
Linje 25: Penge ---------- 133dr 2m 3s
Linje 26: ock paa en syster lod ---------------- 66dr 3m 1½s
Linje 27:
Linje 28: Den gaaende for [skrp]. skiftes for handling, dersom er nu
Linje 29: saaledis sluttet ock [fam..øigt], Att Moederen
Linje 30: Maren Sl. Christian Bøhm snidckers [hafe] [paataget]
Linje 31: sig for skrefnee Bort skyldig Gield sielf at [betahle]
Linje 32: hindis børn, ock [dessen] verge [krafne] [af..ades] [lørs], ock huis
Linje 33: hindis børn efter [Endeligning] till komme, be holder
Linje 34: hun [hans] sig [......r], saa ledis at huis de udi eyendom-
Linje 35: -men eller [des] bygning kand till komme, [.iudes] de der
Linje 36: udi, ock huis de ud [...] [...] ock till staaende Gield
Linje 37: kand till falde, skall de fuld kommeligen udi den
Linje 38: [] lige Part hindis andell udi for[skrp] Eyendom [vare]
Linje 39: for [forkert], ock for [Kosten] [forpliekt] [vere] anden

Foto nr. 86: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (497 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 22:27):
Linje 1: f.418b
Linje 2:
Linje 3: hindis middell at forsikre [vaar] paa [Eskes] saaledis
Linje 4: at de kand vere uden skade, ock [vaar] [somme]
Linje 5: deris fædrene Arf af [boeden] skall [udkendis], skall
Linje 6: det skee af de [beste] ock [Redigste] [vaare] udi [h..]-
Linje 7: -[bon] findis, efter billig ock for suaarlig vurdering
Linje 8: bemelte hindis børn ock deris verge som før er melt
Linje 9: uden skade, ock eftersom hindes tuende sønner nemlig
Linje 10: Daniel ock Jonas Bøhm sielf ehre deris eigne [.erger]
Linje 11: saa haffe de [sl]. deris fædrene Arfue self at af for
Linje 12: dre ock moederen[ds]. dend at [besfuere] [narpaa] [fordres]
Linje 13: [Dog] vergerne des imidlertid [dermed] at haffue [ind]
Linje 14: [senede], som de andt suare vilde. [Haffe] ock [ders]
Linje 15: moeder [anloffuet], hindis tuende døttrer Catrine ock
Linje 16: Margrete Christians døttrer udi hindis huus at maa
Linje 17: for bliffue, indtill saa lenge /: Gud vill :/ de vi
Linje 18: egte skal bliffe for sin [fert]. Ock [ds]. imidler tiid
Linje 19: med Nødtørftig klæde ock føede, deris fædrene arf-
Linje 20: -ue uden Nogen Af kortning, fri at under holde
Linje 21: ock for [sinffue], huor for hun imidlertiid under som
Linje 22: [ne] deris fædrene arffue hans sig uden Nogen Rendte
Linje 23: [At] saa ledis ehr befunden ock [pahsl.it] som for[skreft]-
Linje 24: [nit] staar, be krefftis med eigen hendes underskreft-
Linje 25: [uen] [OVensu] ut supra,

Foto nr. 85: Odense SKPT VII, 1663, f.413a-418b (506 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-12 kl. 22:27):
Linje 1: f.418b
Linje 2:
Linje 3: hindis middell at forsikre [vaar] paa [Eskes] saaledis
Linje 4: at de kand vere uden skade, ock [vaar] [somme]
Linje 5: deris fædrene Arf af [boeden] skall [udkendis], skall
Linje 6: det skee af de [beste] ock [Redigste] [vaare] udi [h..]-
Linje 7: -[bon] findis, efter billig ock for suaarlig vurdering
Linje 8: bemelte hindis børn ock deris verge som før er melt
Linje 9: uden skade, ock eftersom hindes tuende sønner nemlig
Linje 10: Daniel ock Jonas Bøhm sielf ehre deris eigne [.erger]
Linje 11: saa haffe de [sl]. deris fædrene Arfue self at af for
Linje 12: dre ock moederen[ds]. dend at [besfuere] [narpaa] [fordres]
Linje 13: [Dog] vergerne des imidlertid [dermed] at haffue [ind]
Linje 14: [senede], som de andt suare vilde. [Haffe] ock [ders]
Linje 15: moeder [anloffuet], hindis tuende døttrer Catrine ock
Linje 16: Margrete Christians døttrer udi hindis huus at maa
Linje 17: for bliffue, indtill saa lenge /: Gud vill :/ de vi
Linje 18: egte skal bliffe for sin [fert]. Ock [ds]. imidler tiid
Linje 19: med Nødtørftig klæde ock føede, deris fædrene arf-
Linje 20: -ue uden Nogen Af kortning, fri at under holde
Linje 21: ock for [sinffue], huor for hun imidlertiid under som
Linje 22: [ne] deris fædrene arffue hans sig uden Nogen Rendte
Linje 23: [At] saa ledis ehr befunden ock [pahsl.it] som for[skreft]-
Linje 24: [nit] staar, be krefftis med eigen hendes underskreft-
Linje 25: [uen] [OVensu] ut supra,

Foto nr. 84: KB Fraugde 1646-1738, (bd. 52, 1 3/4), Copulerede 1725 (419 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-30 kl. 11:15):
Linje 1:
Linje 2: Ao 1725
Linje 3:
Linje 4: d 26 Jan copuleret []
Linje 5: []
Linje 6: []
Linje 7: []
Linje 8: []
Linje 9:
Linje 10: {4. februar} Dom. Sexages. copuleret
Linje 11: Thomas Stub degn og
Linje 12: Anna Knudsdatter {overstreget ord [........]} paa Fraugd
Linje 13: gaard.
Linje 14:
Linje 15: d. 14 Mart. copuleret []
Linje 16: []
Linje 17: []
Linje 18: []
Linje 19:

Foto nr. 83: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind I, folio 232a-235a, folio 232a, øverst (632 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-07-01 kl. 07:42):
Linje 1:
Linje 2: No. [2] F5{Frederik 5.}[.] Een [Rigdaler] Ao 1759 d 1 Noveb afgik ved død forige Sogne Degn til Fraugde
Linje 3: 1738. [Menighed] Thomas Kingo Stub, hvilket dødsfald blev [Provsten] i [Aasum] [herret] og Sogne[præst]
Linje 4: til Fraugde menighed Johan Friderich Wegne []
Linje 5: []
Linje 6: [.....], [....] [.] ikke kunde [.....es], [siden] [bemeldte] afdøde have efterladt sig en [umyndig] [arving], [.] [.]
Linje 7: [..] Datter Datter, [naunlig] Syneve, nuværende Successor Nicolai Sørensen Holmgard, [...] datter af
Linje 8: første ægteskab, bemeldt Holmgaard havde [den] afdøde [eneste] datter, naunlig Johanna Kirstina
Linje 9: Stub til ægte, af hvilket ægteskab bemeldte Syneve Holmgaard er, og [d..] afdøde nu eneste arving,
Linje 10: [som] i [den] [........] mødte nu i dag [den] 30de dag efter loven SkifteRetten, [nemlig] bemeldte Proust i
Linje 11: [Aasum] [herret] med tiltagne Assessorer, velærværdige hr Jørgen Hee i allerup, og hr Tingberg
Linje 12: i [N.........] at holde et lovlig Skifte imellem Enken Anna Knudsdatter, og bemeldte afdødes
Linje 13: datter datter, [........] og eneste arving, naunlig Syneve Holmgaard, hvorda paa Enkens vegne
Linje 14: [møtte] [....]hr Resen, SogneDegn [.] [R..sted] menighed, og paa det umyndige [barns] vegne var
Linje 15: hendes fader og Successor i Degne[..] [belt] Nicolai Sørensen Holmgaard, [..] [faldre] værge og for-
Linje 16: mynder efter loven, hvorpaa [...] for først blev [aabnet], registreret og vurderet i 2de Vurde-
Linje 17: rings mænds Overværelse, nemlig Jens Philipsen Smed i Fraugde, og [aftakket] Sergeant Erich Gran
Linje 18: [.......] [..] følger. [.] [Naunlig]
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: []

Foto nr. 82: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 28a, øverst (655 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-07-01 kl. 07:54):
Linje 1:
Linje 2: Efter at den gl. Degne-Enke i Fraugde DegneBolig Anna Knudsdatter, som
Linje 3: [havde] [havt] til ægte forige SogneDegn for Fraugde Menighed Thomas Kingo
Linje 4: Stub ved døden var afgangen afvigte 25de January om aftenen [sildig], saa blev
Linje 5: [hendes] Dødsfald [Prousten] i Aasum herred og Sognepræst til Fraugde Menighed
Linje 6: [Matthias] [Eilschow] om morgenen der efter bekientgjort, [hvorfor] og [bemeldte]
Linje 7: [Proust] tillige med velærværdige hr Cramer i [allerup] indfandt sig i stærv
Linje 8: [boen] for at forsegle og registrere hvad som ikke kunde forsegles siden den
Linje 9: afdøde ingen Livs Arvinger havde efterladt sig, men allene [fraværende] [.d]
Linje 10: [arvinger], hvilken Forseglings Forrettning følger [Acten]. Men nu i Dag
Linje 11: d. 25de Febr. 1768, som er d 30te dag efter Dødsfaldet indfandt bemælte Præst
Linje 12: sig i Stærvboen i Fraugde Degnebolig med tiltagne [Assessorer] velærværdige hr Cramer
Linje 13: i [allerup] og hr Fabricius i [Næraae] for at aabne det forseglede saavel som at registrere
Linje 14: [Stærvboen] og [vurdere] [samme] efter forseglings forrettningen med de 2de antagne
Linje 15: Vurderings Mænd, som er Simon Nielsen Skræder og Hans Hansen, begge boesiddende
Linje 16: i Fraugde, alt til den [ende] for at holde et lovligt Skifte efter den afdøde Degne
Linje 17: [enke] Anna Knud Datter, hvor da de forseglede Skabe og Kister blev [efterseedt] og
Linje 18: befantes i samme Stand, som de vare forseglede, ligesom og Nøgler til det [for]
Linje 19: [seglede] Skab, hvori de andre Nøgler var indlagt, befantes [rigtig] saaledes som
Linje 20: [de] [var] forseglet, og nu i alles paasyn blev aabnet, for derefter at [skride] til

Foto nr. 81: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 28a, midt (540 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-07-01 kl. 07:54):
Linje 1:
Linje 2: sig i Stærvboen i Fraugde Degnebolig med tiltagne [Assessorer] velærværdige hr Cramer
Linje 3: i [allerup] og hr Fabricius i [Næraae] for at aabne det forseglede saavel som at registrere
Linje 4: [Stærvboen] og [vurdere] [samme] efter forseglings forrettningen med de 2de antagne
Linje 5: Vurderings Mænd, som er Simon Nielsen Skræder og Hans Hansen, begge boesiddende
Linje 6: i Fraugde, alt til den [ende] for at holde et lovligt Skifte efter den afdøde Degne
Linje 7: [enke] Anna Knud Datter, hvor da de forseglede Skabe og Kister blev [efterseedt] og
Linje 8: befantes i samme Stand, som de vare forseglede, ligesom og Nøgler til det [for]
Linje 9: [seglede] Skab, hvori de andre Nøgler var indlagt, befantes [rigtig] saaledes som
Linje 10: [de] [var] forseglet, og nu i alles paasyn blev aabnet, for derefter at [skride] til
Linje 11: forrettningen at registrere og vurdere Stærvboen, som da forefantes.
Linje 12: I den afdødes Kammer
Linje 13: 1 Sengestæd med rødt [uldet] omhæng
Linje 14: af 3 [...] 1[R]--"--" Mons Holmgaard 1[R]--"[.]--6s
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: []
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: []
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []
Linje 25: I det store skab

Foto nr. 80: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 28a, nederst (506 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-07-01 kl. 07:54):
Linje 1:
Linje 2: i Fraugde, alt til den [ende] for at holde et lovligt Skifte efter den afdøde Degne
Linje 3: [enke] Anna Knud Datter, hvor da de forseglede Skabe og Kister blev [efterseedt] og
Linje 4: befantes i samme Stand, som de vare forseglede, ligesom og Nøgler til det [for]
Linje 5: [seglede] Skab, hvori de andre Nøgler var indlagt, befantes [rigtig] saaledes som
Linje 6: [de] [var] forseglet, og nu i alles paasyn blev aabnet, for derefter at [skride] til
Linje 7: forrettningen at registrere og vurdere Stærvboen, som da forefantes.
Linje 8: I den afdødes Kammer
Linje 9: 1 Sengestæd med rødt [uldet] omhæng
Linje 10: af 3 [...] 1[R]--"--" Mons Holmgaard 1[R]--"[.]--6s
Linje 11: []
Linje 12: []
Linje 13: []
Linje 14: []
Linje 15: []
Linje 16: []
Linje 17: []
Linje 18: []
Linje 19: []
Linje 20: []
Linje 21: I det store skab
Linje 22: []
Linje 23: []
Linje 24: []

Foto nr. 79: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 28b, nederst (522 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2006-02-18 kl. 19:32):
Linje 1:
Linje 2: []

Foto nr. 78: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 28b, midt (506 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-30 kl. 17:19):

Foto nr. 77: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 29a, midt (516 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2006-02-18 kl. 19:32):
Linje 1:
Linje 2: []
Linje 3: Efter at Stærvboen saaledes var registreret og vurderet af det som forefantes
Linje 4: og efter [Paaviisning] var [tilkiende] [giort], saa befantes, at samme var
Linje 5: vurderet i alt for 28R 4M 4s. hertil komme endnu de i Stærv

Foto nr. 76: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 29a, nederst (521 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2006-02-18 kl. 19:32):
Linje 1:
Linje 2: []
Linje 3: Efter at Stærvboen saaledes var registreret og vurderet af det som forefantes
Linje 4: og efter [Paaviisning] var [tilkiende] [giort], saa befantes, at samme var
Linje 5: vurderet i alt for 28R 4M 4s. hertil komme endnu de i Stærv+
Linje 6: boen forefundne reede Penge 2M 4M 11s.
Linje 7: Af Stærvboens Papirer og Documenter er intet [betydeligt] [uden] [Skifte.]
Linje 8: [.....] efter den afdøde Sl. Mand Thomas Kingo Stub, hvilket blev [lovet]
Linje 9: nu værende Degn Mons. Holmgaard til [...varing]

Foto nr. 75: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 29a, midt (521 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-30 kl. 17:19):
Linje 1:
Linje 2: []

Foto nr. 74: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 29a, nederst (505 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-30 kl. 17:19):
Linje 1:
Linje 2: []
Linje 3: Efter at Stærvboen saaledes var registreret og vurderet af det som forefantes
Linje 4: og efter [Paaviisning] var [tilkiende] [giort], saa befantes, at samme var
Linje 5: vurderet i alt for 28R 4M 4s. hertil komme endnu de i Stærv-
Linje 6: boen forefundne reede Penge 2M 4M 11s.
Linje 7: Af Stærvboens Papirer og Documenter er intet [betydeligt] [uden] [Skifte.]
Linje 8: [.....] efter den afdøde Sl. Mand Thomas Kingo Stub, hvilket blev [lovet]
Linje 9: nu værende Degn Mons. Holmgaard til [...varing]

Foto nr. 73: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 29b, øverst (636 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-07-01 kl. 09:27):
Linje 1:
Linje 2: [Derefter] [...] Skifteretten [.......] [...] Mons. Holmgaard, [..] [..] [noget] [...]
Linje 3: [var] at anføre til Stærvboens [..st.], hvortil han svarede, at han vidste [intet]
Linje 4: videre, end hvad som allerede var registreret og vurderet. [Dernæst] [maatte]
Linje 5: Skifte Retten [.....] [for] Mons. Holmgaard, hvad den afdødes [........] [maatte]
Linje 6: [have] [kostet], saa velsom [om] han var vidende om, at der fattede [nogen] Giæld [paa] [...]
Linje 7: [Stærvboe] hvortil Mons Holmgaard svarede at han havde [udlagt] [...] [...]
Linje 8: [....] [Klokker] [at] [ringe] [.ed] [.........] [til] [Kirke] [P........] -4s, og til [...]
Linje 9: [Manden], som bar Liiget bort, og [den] som [ringede] [og] [kastede] [Graven] [3M].
Linje 10: 1M 4s, hvilket beløb sig, saa vidt han vidste paa nærværende [Sted] at [anføre]
Linje 11: til 3R 5M 4s. Dernæst fremlagde i Retten Mons. Holmgaard [.] [......]
Linje 12: [Een] [............] af den Sl. afdøde Anna Knudsdatter dateret d. 26 August 176[3]
Linje 13: og bilagt med behørig stemplet Papir [til] [2.s] af samme Aar 1763 [hv...]
Linje 14: hun erklærer, at siden hun ingen livs Arvinger havde, ej heller levende
Linje 15: søskend, [...] [.........] [...arvinger], [saa] [....] [hun] [for] [.......] at
Linje 16: bemælt Mons. Holmgaard skulde nyde af hendes efterladte Boe aarlig
Linje 17: 10 [...] [fra] hendes Sl. Mands Døds Dato af [...] et lidet Vederlag for sit
Linje 18: Ophold hos ham, hvilket Document var underskrevet af hendes Laug-Værge
Linje 19: Povel Resen Sogne Degn [for] [Rolsted] Menighed, og gjorde da Mons. Holmgaard
Linje 20: [Pastand] i følge den afdødes [forskrivning] at nyde [samme] 10 [dls] [aarlig]
Linje 21: som et lidet Vederlag for den umage de havde havt med den afdøde
Linje 22: saavelsom [Bekostning] [fra ] hendes Sl. Mands Døds Dag af, og de [Aaringer]

Foto nr. 72: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 29b, midt (550 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-07-01 kl. 09:27):
Linje 1:
Linje 2: Ophold hos ham, hvilket Document var underskrevet af hendes Laug-Værge
Linje 3: Povel Resen Sogne Degn [for] [Rolsted] Menighed, og gjorde da Mons. Holmgaard
Linje 4: [Pastand] i følge den afdødes [forskrivning] at nyde [samme] 10 [dls] [aarlig]
Linje 5: som et lidet Vederlag for den umage de havde havt med den afdøde
Linje 6: saavelsom [Bekostning] [fra ] hendes Sl. Mands Døds Dag af, og de [Aaringer]
Linje 7: hun havde ligget [syg] [ved] [Sengen], [da] [det] [befantes] af det i [Stærvboen]
Linje 8: [forefundne] Skifte [Boen] efter den aføde [Sl]. Mand Thomas Kingo Stub,
Linje 9: at han ved døden var afgangen d. 1 Novemb. 1757. og alt her havde
Linje 10: den afdøde nydt sit ophold hos [bemælte] Holmgaard [saavel] i hendes
Linje 11: [velstand], som [svagheds] 10 Aar. [hvilket] blev paategnet og [læst] i Skifte
Linje 12: Retten til [actens] [følge]. Videre blev Mons. Holmgaard tilspurgt,
Linje 13: om han vidste at give nogen Oplysning om, [hvo] der var den afdødes
Linje 14: nærmeste arvinger [?] [hvor] til Mons. Holmgaard svarede, at han vidste
Linje 15: ikke at give [mere] Oplysning om den afdødes nærmeste Arvinger,
Linje 16: som har efterladt sig [børn], [end] Berthe Knudsdatter, som var den
Linje 17: afdødes søster, og havde efterladt sig en datter Catrina, som nu er død
Linje 18: og var gift med Morten Crofas, Korn Maaler i Nyborg, som har efter
Linje 19: ladt sig 6 børn, [so]: 4 Sønner og 2de Datter. Videre var da ikke at for
Linje 20: handle paa nærværende [Sted], [men] Skifte Retten [vilde] [besørge], at den regi

Foto nr. 71: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 29b, nederst (569 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-07-01 kl. 09:27):
Linje 1:
Linje 2: Retten til [actens] [følge]. Videre blev Mons. Holmgaard tilspurgt,
Linje 3: om han vidste at give nogen Oplysning om, [hvo] der var den afdødes
Linje 4: nærmeste arvinger [?] [hvor] til Mons. Holmgaard svarede, at han vidste
Linje 5: ikke at give [mere] Oplysning om den afdødes nærmeste Arvinger,
Linje 6: som har efterladt sig [børn], [end] Berthe Knudsdatter, som var den
Linje 7: afdødes søster, og havde efterladt sig en datter Catrina, som nu er død
Linje 8: og var gift med Morten Crofas, Korn Maaler i Nyborg, som har efter
Linje 9: ladt sig 6 børn, [so]: 4 Sønner og 2de Datter. Videre var da ikke at for
Linje 10: handle paa nærværende [Sted], [men] Skifte Retten [vilde] [besørge], at den regi
Linje 11: strerede og vurderede [Boe] Kunde [med] [.......] stilles til [auction] for at
Linje 12: betale Boens giæld og den afdødes [fraskrivning], og derfor noget [kunde]
Linje 13: [sk.d] [....], da at [komme] den afdødes Arvinger til [beste], da Dødsfaldet
Linje 14: [skulde] i [Aviserne] [blev] proclameret, at de rette vedkommende Arvinger
Linje 15: kunde indfinde sig [inden] Skiftets sluttning, hvormed da denne Dags for=
Linje 16: rettning blev sluttet og underskrevet. [......] Fraugde Degnebolig
Linje 17: d 25 Feb 1768. M. [Eilskov] N. Cramer. Fabricius.
Linje 18: Vurderrings Mændene Simon Nielsen Skræder. Hans Hansen
Linje 19: Ao 1768 d 20 Septembr møtte atter Skifte Retten for at fuldføre
Linje 20: [....] Skiftet efter den afdøde DegneEnke i Fraugde Anna Knudsdatter,

Foto nr. 70: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 30a, nederst (589 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2006-02-18 kl. 19:32):
Linje 1:
Linje 2: []

Foto nr. 69: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 30a, midt (624 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-30 kl. 17:19):
Linje 1:
Linje 2: []

Foto nr. 68: LAO. SKPT. Fraugde sogn. 1768. Bind II, folio 28a-30a, folio 30a, nederst (553 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-06-30 kl. 17:19):
Linje 1:
Linje 2: []

Foto nr. 67: Thisted KB 1765-1807, f. 257 venstre margin note, viede (99 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2005-02-05 kl. 12:31):
Linje 1: [*] især [dan] [var] Udlænding, [Svensk] Nu da fa:
Linje 2: [milien] [.] [som] [noget] [har] [r.ist] [fejlskreven] sig
Linje 3: Reenberg - [vil] jeg saaledes [indføre] [dem]
Linje 4: [vedLejlighed] [Th.] 1817. 24 Oct. {Fredag} [Carstensen]
Linje 5: {http://www.thisted-kirke.dk/Kirken/Tavle.htm : Christian Ehrenfried Carstensen præst 1789-1831}

Foto nr. 66: Thisted KB 1765-1807, f. 257 højre margin note, viede (1041 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-03-04 kl. 21:58):
Linje 1: q Nota - Da [dene] C. Johan Reenberg kom til mig og [vilde] [have] sin Søn Ole i Kirke {Sønnen Ole hjemmedøbt 1794-12-26}, sagde [jeg] til [ham] "[man]
Linje 2: [kalder] [ham] Dagligen "Rønberg" og [han] vedkjender [sig] Navnet, [men] [jeg] [saa] Klokkeren [hade] [her] [i] [Bogen] [kaldt] [ham]
Linje 3: [......er] [det] [rett.] [?.] [dertil] [han] ["jeg] [er] altid kaldet Carl Rønberg, [men] Klokk. [har] [vel] [troet], [det] [skalde] [skrives]
Linje 4: [.eenb..g] [jeg] [rettede] [d..][sl...] [indførte] [Navn] [derefter], [da] [det] [ey] [var] [umuligt], at [der] [engang], [en][dog] [hans] fa
Linje 5: [milie] [til] [gode], [kunne] [der] [blive] Spørgsmaal [om] [ham] [under] Navnet Rønberg [som] [det] [rette] [*]
Linje 6: {Klokkeren kan have ført kirkebogen, jfr. http://www.sa.dk/lav/brugearkivet/kirkeboeger.htm}

Foto nr. 65: Thisted KB 1765-1807, f. 257, viede, 1782-02-22 (220 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2005-02-05 kl. 12:31):
Linje 1: {http://www.thisted-kirke.dk/Kirken/Tavle.htm : Johan Georg Pedersen Smith præst 1772-1789}
Linje 2: Samme dag og dato
Linje 3: Trolovede i Sr Mads Tousgaards huus her i
Linje 4: Thisted Ungkarl Musqveteer Carl Johan
Linje 5: Reenberg af det Siellandske Infanter. Regim.
Linje 6: 6 te Musqvet Comp. og Pigen Kierstine Anders-
Linje 7: datter Møller af Thisted. Forloverne for
Linje 8: Begge vare: Sr. Mads Tousgaard og Hans [Lu]-
Linje 9: cassen, begge her af Thisted. Copulerede Torsdagen
Linje 10: d. 7de. Martii [S.a.] ---- conf{ereret} [kirke] [Bog] [fra] 1814 [..]
Linje 11: [Side] 7 og 15 -

Foto nr. 64: KB Vang 1688-1796, (C111-1 2/3), fol. 94b, anno 1745 (65 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-03-04 kl. 21:31):
Linje 1:
Linje 2: d. 21 Decemb. blev Sl. Mette Christens
Linje 3: daatters liig af Øster Diernis, ior
Linje 4: det æt. 57 [Meis?] 9
Linje 5: Anno 1746

Foto nr. 63: SKPT # 2 Tuse-Merløse Herred 1809-1819, f. 256 (214 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-03-04 kl. 17:53):
Linje 1:
Linje 2: Anno 1818 Mandagen den 9de Marts blev foretaget
Linje 3: Skifte og Deeling i Frydendahls Tinghuus efter Indsidder
Linje 4: Christen Hieronimus hustrue, afgangne Karen Hans
Linje 5: Datter, da enkemanden tilkiennegav at han agtede at ind
Linje 6: lade sig i nyt Ægteskab og var som Vidner og Vurde
Linje 7: ringsmænd, Gaardmand og Sognefoged Jens Larsen af
Linje 8: Skamstrup og huusmand Peder Hansen af Syvendekjøb,
Linje 9: hvorda Enkemanden Christen Hieronimusen var til
Linje 10: stede og paa de sammenavlede Børns Vegne, som
Linje 11: ere en Søn Hans Christensen 25 Aar og en Datter Maren
Linje 12: Christensdatter 20 Aar, [har] hvilken sidste hendes far
Linje 13: broder huusmand Jørgen Hieronimus af Skamstrup
Linje 14: som hendes Værge. Hvorda følgende blev afhandlet.
Linje 15: [Stervboets] Ejendele som af de anmeldte [Register]
Linje 16: [rving.ndrer] er blevne registreret og vurderet saaledes:
Linje 17: 1 gammelt Sængested ................... .. 4S ..
Linje 18: 1 blaastribet Overdyne ................ 1 .. ..
Linje 19: 1 guulstribet Underdyne ............... .. 3 ..
Linje 20: en Pudde .............................. .. 1 ..
Linje 21: et par Blaarlærreds Lagen ............. .. 1 ..
Linje 22: 1 fyr Kiste ........................... .. 1 ..
Linje 23: et rødt blaat Skjørt .................. .. 2 ..
Linje 24: et rødt Do ............................ .. 1 ..
Linje 25: en [Bulle] og en Nattrøje ............. .. 1 ..
Linje 26: en gl Stoel og en Gryde ............ .. 3 8
Linje 27: = 4r 1s 8s
Linje 28: [.]
Linje 29:
Linje 30: Datum ut Supra [..all]
Linje 31: Christen C.H.S Hieronimussen Hans H.C.S Christensen
Linje 32: Jørgen I.H.S Hieronimussen
Linje 33:
Linje 34: Til Vitterlighed
Linje 35: Jens Larsen Peter Hansen

Foto nr. 62: SKPT # 2 Tuse-Merløse Herred 1809-1819, f. 256 (126 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-03-04 kl. 17:53):
Linje 1:
Linje 2: Anno 1818 Mandagen den 9de Marts blev foretaget
Linje 3: Skifte og Deeling i Frydendahls Tinghuus efter Indsidder
Linje 4: Christen Hieronimus hustrue, afgangne Karen Hans
Linje 5: Datter, da enkemanden tilkiennegav at han agtede at ind
Linje 6: lade sig i nyt Ægteskab og var som Vidner og Vurde
Linje 7: ringsmænd, Gaardmand og Sognefoged Jens Larsen af
Linje 8: Skamstrup og huusmand Peder Hansen af Syvendekjøb,
Linje 9: hvorda Enkemanden Christen Hieronimusen var til
Linje 10: stede og paa de sammenavlede Børns Vegne, som
Linje 11: ere en Søn Hans Christensen 25 Aar og en Datter Maren
Linje 12: Christensdatter 20 Aar, [har] hvilken sidste hendes far
Linje 13: broder huusmand Jørgen Hieronimus af Skamstrup
Linje 14: som hendes Værge. Hvorda følgende blev afhandlet.
Linje 15: [Stervboets] Ejendele som af de anmeldte [Register]
Linje 16: [rving.ndrer] er blevne registreret og vurderet saaledes:
Linje 17: 1 gammelt Sængested ................... .. 4S ..
Linje 18: 1 blaastribet Overdyne ................ 1 .. ..
Linje 19: 1 guulstribet Underdyne ............... .. 3 ..
Linje 20: en Pudde .............................. .. 1 ..
Linje 21: et par Blaarlærreds Lagen ............. .. 1 ..
Linje 22: 1 fyr Kiste ........................... .. 1 ..
Linje 23: et rødt blaat Skjørt .................. .. 2 ..
Linje 24: et rødt Do ............................ .. 1 ..
Linje 25: en [Bulle] og en Nattrøje ............. .. 1 ..
Linje 26: en gl Stoel og en Gryde ............ .. 3 8
Linje 27: = 4r 1s 8s
Linje 28: [.]
Linje 29:
Linje 30: Datum ut Supra [..all]
Linje 31: Christen C.H.S Hieronimussen Hans H.C.S Christensen
Linje 32: Jørgen I.H.S Hieronimussen
Linje 33:
Linje 34: Til Vitterlighed
Linje 35: Jens Larsen Peter Hansen

Foto nr. 61: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15a nederst (245 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Anno 1789 den 21 [No...], lod Bierbyegaards Eyer [ved] underskrev-
Linje 2: ne Jens Olsen Huusmd i Bierbye med tiltagne 2de Vitterligheds og
Linje 3: Vurderings mænd, registrere og vurdere, de efter ved døden af
Linje 4: gangne gevorben Land Recrute ved hands kongel. høyheds
Linje 5: Kron-Prinsens Regimente Hans Pedersen Taarnved, and-
Linje 6: meldte hans tilhørende efter ladenskaber, [...]
Linje 7: [hans] Moder og Stiffader Huusmd Anders Conradsen
Linje 8: i Taarnved, [hv.r] [....] [..]Døde, de andmeldtes
Linje 9: at være delt efter [sk..v] [..] saaledes:
Linje 10: Til hans Moder og Stiffader:
Linje 11: 1 Fyrre Kiiste med Laas og Nøgel 2 rd - -
Linje 12: 1 gl. hvis vadmels undertrøye og 1 gl. [gr]. [Brøstdug] 1 m
Linje 13: 2 hør lærrets Skiorter og 2de blaaegarns Dito 1
Linje 14: til den afdødes Broder Jens Pedersen i Bierbye
Linje 15: 1 gl. blaae vadmels Kiole 1
Linje 16: 1 hvid trøye af dito 1 2
Linje 17: 1 pr hvide Strømper 1 8

Foto nr. 60: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15b øverst (261 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Transport 5 4 8
Linje 2: til den afdødes Broder Anders Pedersen i Taarnved
Linje 3: 1 blaae vadmels trøye 2
Linje 4: 1 pr vadmels Buxer 2 8
Linje 5: 1 [hot.] [...] og pr gl. Strømper [..] 3 8
Linje 6: 1 pr støvler 2
Linje 7: til den afdødes Broder Hendrich Pedersen i Hiembech
Linje 8: 1 graae vadmels undertrøye 1 2
Linje 9: 1 pr hør lærrets Buxer 1 8
Linje 10: 1 nye Broget nathue 2
Linje 11: til den afdødes Svoger Peder Nielsen gaardmd i Holmstrup
Linje 12: 1 grøn vadmels Brøstdug og 1 pr hvide Strømper 4
Linje 13: Summa 13 2
Linje 14: Derpaa blev den afdødes Stiffader Anders Conradsen
Linje 15: og hans kone, som er den afdødes moder tilspurgt
Linje 16: om de vidste meere den afdøde Hans Pedersen tilhørende
Linje 17: derpaa svarede nej, og da de havde delt alt hans [efter]
Linje 18: ladenskaber til hans andre Sødskende, som er [her] andført
Linje 19: saa blev denne forrætning til Endebragt, og her
Linje 20: med Sluttet. Taarnved den 21 [Novbr] 1789 -
Linje 21: Jens Olsen
Linje 22: Anders A C.S Conradsen Anne A I D Jensdatter
Linje 23: til vitterligheds og vurderings mænd
Linje 24: Lars LIS Jensen Svend Sørensen
Linje 25: Huusmd i Taarnved i Jyderup
Linje 26:
Linje 27: I følge af [.ore]staaende har Anders Conradsen
Linje 28: med videre andmeldt: at [naar] hand [..ga.d.] [betaling]
Linje 29: 1: for den tiid Hans Pedersen laae Syg i hans huus
Linje 30: til hand døde omtrent 6 uger a 4 m 4 rd
Linje 31: 2. til Begravelses Bekostning [var] [..dgaa.]:
Linje 32: til Øle og Brændeviin 5 rd
Linje 33: smør, suul og Brød for 2
Linje 34: Liig kiist

Foto nr. 59: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 15b nederst (259 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Derpaa blev den afdødes [....]
Linje 2: og hans kone, som er den afdødes moder tilspurgt
Linje 3: om de vidste meere den afdøde Hans Pedersen tilhørende
Linje 4: derpaa svarede nej, og da de havde delt alt hans [efter]
Linje 5: ladenskaber til hans andre Sødskende, som er [her] andført
Linje 6: saa blev denne forrætning til Endebragt, og her
Linje 7: med Sluttet. Taarnved den 21 [Novbr] 1789 -
Linje 8: Jens Olsen
Linje 9: Anders A C.S Conradsen Anne A I D Jensdatter
Linje 10: til vitterligheds og vurderings mænd
Linje 11: Lars LIS Jensen Svend Sørensen
Linje 12: Huusmd i Taarnved i Jyderup
Linje 13:
Linje 14: I følge af [.ore]staaende har Anders Conradsen
Linje 15: med videre andmeldt: at [naar] hand [regnede] [betaling]
Linje 16: 1: for den tiid Hans Pedersen laae Syg i hans huus
Linje 17: til hand døde omtrent 6 uger a 4 m 4 rd
Linje 18: 2. til Begravelses Bekostning [var] [..dgaa.]:
Linje 19: til Øle og Brændeviin 5 rd
Linje 20: smør, suul og Brød for 2
Linje 21: Liig kiisten 1 5 m
Linje 22: Læret at lægge ham udi 2
Linje 23: --------- 10 5
Linje 24: [L....] 14 5
Linje 25: overstiger [same] den [.a..] Hans Pedersens
Linje 26: efterladte og for and [....] i [.....d] [.] [gods] [.a....]
Linje 27: Vurdering, og følgelig kunde ikke blive
Linje 28: noget som arv at dele, men hvad som andført
Linje 29: at være delt i mellem den afdødes søskende, er mere
Linje 30: at andsee som en gave, end som arv, [hvilket] [hand]
Linje 31: saaledes til Op lysning i sin tiid and meldte, og
Linje 32: ventede at ingen videre Skifte behandling til [be...]-
Linje 33: ning var fornæden, . Og saaledes [....] [.....] M Lassen
Linje 34:
Linje 35:

Foto nr. 58: KB Vang 1688-1796, (C111-1 1/3), fol. 14a, Anno 1715 (115 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-03-04 kl. 21:31):
Linje 1:
Linje 2: Dom. 3tia advent havde Povel
Linje 3: Pedersen og Mette Christens
Linje 4: datter i Øster Djernis [.]
Linje 5: pigebarn i Kirche, som i daa
Linje 6: -ben blef kalt Mette
Linje 7: Min Kone Mette Restoch bar
Linje 8: det til daaben
Linje 9: Test. Mads Nielsøn Hede
Linje 10: Christen Michelsøn Klostergaard
Linje 11: Peder Vadskier i Vester Diernes
Linje 12: Ane Nielsdaatter [Skierhede?]
Linje 13: Kirsten Micheldaatter Klostergdr
Linje 14:
Linje 15: Anno 1716

Foto nr. 57: KB Vang 1688-1796, (C111-1 1/3), fol. 106b, anno 1787 (137 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-03-04 kl. 21:31):
Linje 1:
Linje 2: 1787
Linje 3: d 21 Marty blev Bergithe Sørensdter
Linje 4: Jens Trillings Enche ved [Wa..] hindes
Linje 5: Liig hederlig jordet ætat. 76
Linje 6: d24e April blev Niels Pedersens hu
Linje 7: strue Methe Povelsdtr af Nystrup
Linje 8: hendes liig jordet ætat. 71

Foto nr. 56: KB Vang 1688-1796, (C111-1 1/3), fol. 98b, anno 1761 (145 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-03-04 kl. 21:31):
Linje 1:
Linje 2: d 24de Septembr. blef Jesper Christen
Linje 3: sen fra Øster Diernes, hands liig
Linje 4: jordet æt. 46 aar mindre 3 [maan?]
Linje 5: Dom 2da Adv. blef Thomas Christensens
Linje 6: Liig jordet æt: 58 aar
Linje 7: 1762

Foto nr. 55: Vang KB 1688-1796. fol. 39b, anno 1751 (76 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Dom 3tia Adventus havde Jesper
Linje 2: Christensen og Mette Povelsdatter
Linje 3: et Pige barn til Kirke, som tilforn
Linje 4: Casu necessitatu af 5 December var
Linje 5: hiemme døbt og kaldet Mette
Linje 6: Anne Povelsdotter af Sperring

Foto nr. 54: Vang KB 1688-1796. fol. 40a, anno 1751 (121 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: bar det til Daaben
Linje 2: Testes vare Christen Nielsen fra Siøring
Linje 3: Christen Christensen fra Raastrup
Linje 4: Anders Christensen ibidem
Linje 5: Maren Christensdotter fra [Thinstrup?]
Linje 6: Inger Povelsdotter fra Sperring
Linje 7: Anne [Thoms/Thors?]dotter fra Thilsted

Foto nr. 53: Skjoldborg KB 1641-1704. Fødte 1678 (167 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Dom. 11 post trinitatis
Linje 2: døbt Jens Vellatzøns og Else
Linje 3: Christensdatters barn, blef kaldit
Linje 4: Christen [?]
Linje 5: Faderne vare
Linje 6: Vellats Christensøn
Linje 7: Jens Vellatsøn
Linje 8: Inge Madsdatter
Linje 9: [..?] Pedersdatter

Foto nr. 52: Skjoldborg KB 1641-1704. fol. 49b, døde 1674 (92 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Dominica 16 post Trinit. begravit
Linje 2: Vellats Christensøns hustru [Karen?]
Linje 3: Klemets datter ætatis 82.

Foto nr. 51: Danske Kancelli, C.6 Sjællandske Registre 1660.10.18 - 1664, Register (28 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Laurids Bremmer farfer i Slagelse 558

Foto nr. 50: Danske Kancelli, C.6 Sjællandske Registre 1660.10.18 - 1664, fol. 558a (195 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1:
Linje 2: Lorents Brehmer breff om farffueri
Linje 3: udi Slaugelse. 160.
Linje 4: F.3.
Linje 5: S.a.V. [atefter] som [hoes] [os] [......].
Linje 6: ansøges och begieres Voris Naad. Con-
Linje 7: firmation paa effterfølgende [os El...].
Linje 8: Borgemester och Raad i Vor Kiøbsted
Linje 9: Slaugelse til Lorents Brehmer Farffuer
Linje 10: [Vdgiff...]breff, [L..dendes] ord effter an-
Linje 11: det som følger: Borgemesters
Linje 12: och Raad i Slaugelse giøre hermed Vit-
Linje 13: terligt at Aar 1664 d. 7. Octobr. paa
Linje 14: Voris Raadstue[.] er frem Kommen Vel-
Linje 15: agt och forstandige Mand Lorents Brem-
Linje 16: mer aff ottense, och angaff at Ville
Linje 17: Nedsette sig her udi byen at bruge
Linje 18: Farffuer handverch om hand motte
Linje 19: Nyde det paalidelig [shat], nemblig
Linje 20: 20. slettedlr. Aarlig, helfften huer halfue
Linje 21: Aar at [Vdgiffue.], och dermed Vere fri
Linje 22: for ald Videre Contribution; [Da]
Linje 23: [paadet] [slig] handVerch Kand tiltage
Linje 24: och bliffue Byen och Eynen til goede
Linje 25: haffuer Vi det med hannem saaledes
Linje 26: [...tøgt], imidlertid hand iche nogen
Linje 27: anden handel och næring bruger

Foto nr. 49: Danske Kancelli, C.6 Sjællandske Registre 1660.10.18 - 1664, fol. 558b (190 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Mens dersom hand nogen næring bru-
Linje 2: ger [erbiudes] hand [sig] skat och [tynge] at
Linje 3: udgiffue effter loulig taxering. [Des]
Linje 4: til Vidnesbiurd Under Raadstue
Linje 5: Seigel. [A.tum] Anno die loco ut
Linje 6: Supra. L.S. Da haffue Vi fore
Linje 7: shreffne breff udi alledes ord Clausuler
Linje 8: och [pungter], efftersom det heroffuer
Linje 9: indført findis, Naad. Confirme-
Linje 10: rit och Stadfest. Saaoch hermed Con-
Linje 11: firmerer och stadfester. [Desligeste]
Linje 12: [derfors] beuilget och tillat, saaoch
Linje 13: hermed beuilger och tillader [atfor.]
Linje 14: Lorents Brehmer, formedelst [foraa.-]
Linje 15: [tegenede] omkostning och shade paa
Linje 16: [farffueried] at anrette och Vedligehol-
Linje 17: de Maa samme sit handtverch
Linje 18: der i bemelte Slaugelse, Indtil paa
Linje 19: Videre Naad. anordning allene
Linje 20: Niude og bruge. Thi forbiude Vi
Linje 21: alle och enhuer [for.] Lorents Brehmer
Linje 22: [forimoed] efftersom forshreffuet staar
Linje 23: at findes, indpas eller [forfang] at
Linje 24: giøre [Vides] [Vor] hyldest och Naade,
Linje 25: [Siffuet] [.]
Linje 26: Hafn 20. Octobr. 1664.
Linje 27:

Foto nr. 48: Danske Kancelli, C.7 Koncepter og Indlæg til Sjællandske Registre 1664, Nr. 160 (69 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: siel. 64
Linje 2:
Linje 3: Nr. 160 Sjæll. aaabne Breve
Linje 4: 20. Oktober 1664.
Linje 5:
Linje 6: Lorents Bremmer
Linje 7: confirm. paa it
Linje 8: Borg. och Raads
Linje 9: breff udi Slagelse
Linje 10: dend 20 8br
Linje 11:
Linje 12: Supplication
Linje 13: Lorents Bremmer.

Foto nr. 47: Danske Kancelli, C.7 Koncepter og Indlæg til Sjællandske Registre 1664, Nr. 160 (205 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: F3
Linje 2: S.a.V. at [effter...] [...].
Linje 3: hos og ansøges og begieres vo-
Linje 4: ris Naad. Confirmation paa
Linje 5: effter følgende [OsEl...]. B. og
Linje 6: Raad i vores Kiøbstad Slagelse
Linje 7: til Lorents Bremmer farff-
Linje 8: uer [..dgiffer] breff Luedendes ord
Linje 9: effter andre som [f.lger].
Linje 10: Borgemesterer och Raad i Slagelse giøre hermed
Linje 11: Vitterligt at Aar 1664 dend 7 Octobr. paa Voris
Linje 12: Raadstue er fremkommen velagt og forstandig
Linje 13: Mand Lorents Bremer aff Odense, och angaff at ville
Linje 14: Nedsette sig her i Byen, at bruge farffuer handverch
Linje 15: om hand maatte Niude det paa lidelig [shat] nemblig
Linje 16: [tiuffie] sldr aarlig, helfften huer halffue Aar at [.d]-
Linje 17: giffue och dermed vere fri for ald videre Contribution
Linje 18: Da paadet slig haandtverch kand tiltage, och bliffue
Linje 19: Byen och [Eynen] til goede, haffuer Vi det med [han.]
Linje 20: saaledes [san.øgt] Imidlertid hand iche Nogen an-
Linje 21: den handel och Nering bruger, Mens dersom
Linje 22: hand nogen Nering bruger, Erbiudes hand sig
Linje 23: skat och tynge at Udgiffue effter Loulig Taxering.
Linje 24: [Des] til Vidnis biurd Under Raadstue Seigel
Linje 25: [A.tum] Anno die loco ut supra. L.S.
Linje 26: Da haffue vi forskrefne breff
Linje 27: udi alle [des] [ord] Clausuler
Linje 28: och punchter, [ifftersom] det her
Linje 29: offuer [indførte] findes [Naad].
Linje 30: Confirmerit och Stadfeste. [Som]
Linje 31: och hermed Confirmeres och
Linje 32: Stadfestes [overstreget]
Linje 33: Disligste [overstreget] der hos [overstreget] [bemlget] och
Linje 34: tillat saa och hermed [beuilger]
Linje 35: och tillader at [f.r.] Lorents

Foto nr. 46: Danske Kancelli, C.7 Koncepter og Indlæg til Sjællandske Registre 1664, Nr. 160 (126 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: [....]
Linje 2: [a..tegnede] [...]
Linje 3: paa [farfuiel] at anrette
Linje 4: och [ved] [...] [holde], Maa
Linje 5: [overstreget] samme sit handverch
Linje 6: der i bemelte Slagelse + allene
Linje 7: Niude och bruge. [Thi]
Linje 8: forbiude vi [overstreget] alle och
Linje 9: enhuer [f.r.]. Lorents Bremer
Linje 10: her imoed + at findes, [overstreget] [ind]-
Linje 11: pas [overstreget] eller [for] [fang] [..]
Linje 12: giære, Vides Vor [hy..est] och
Linje 13: Naade, Siff [.]
Linje 14: Hafn 20 8br. 64.
Linje 15:
Linje 16: + [Indtil] paa vidre
Linje 17: Naad. anordning
Linje 18:
Linje 19: + effter [som] [forsk].
Linje 20: [staar]
Linje 21:
Linje 22: 160 [O]. [b]. [Siel]
Linje 23: Lorents Bremer breff om
Linje 24: farfueri udi Slagelse,
Linje 25: Hafn. 20. 8br. 64.

Foto nr. 45: Fæsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1776, f. 140b (623 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Ligesom og Iagtages ved gaardens [grund] [hved]
Linje 2: leylighed gives [.] med grøfters opkastelse og [....g...d..]
Linje 3: [sæstning] som [for] [hver...] [....] [...] [....]
Linje 4:
Linje 5: I Øvrigt har fæsteren Svend Pedersen at [ve.e]
Linje 6: al den [h.r...lighed] og lydighed mod sit [h.....] [...]
Linje 7: dets [fuld.æg] ... en fæster [ud......] og ellers i alle
Linje 8: maader [...] holde sig hans konl. May. allenaadist lov og for
Linje 9: ordning efter [rette..]. alt [....] sit fæstebrevs [fortal]
Linje 10: [..lse] og [at] [uden] [Vedderlig] straf. [Dets] til [bek....ls..]
Linje 11: under min haand og Seil. Bierbygaard d. 1ste May 1776.
Linje 12: M. Monrad
Linje 13: Orginallen hvoraf dette er en ligelydende [Giend]
Linje 14: part [hav ieg] [.....et] hvorved [ieg] [........] og forpligter
Linje 15: mig i alle [Delle] at [efterlev] det til [erkreftelse]
Linje 16: under min haand [ud] Supra
Linje 17: Svend S.PS Perdens
Linje 18: Navn
Linje 19: Til Vitterlighed efter [log] [.] [.....] under skriver
Linje 20: [Wellen] [E.e...g]

Foto nr. 44: Fæsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1787, f. 172a øverst (634 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-03-04 kl. 11:49):
Linje 1: [..]-Fæstebrev for Svend Pedersen af Nye Bierbye
Linje 2: [No][3] C7 24s Michael Larsen til Bierbyegaard giver hermed [..] [....]
Linje 3: 1787 [at] som gaard fæster Svend Pedersen af Taarnved [...] [....]
Linje 4: [....] Bierbyegaards [....] tilladelige [bortbytte] [sin] [i] [fæste]
Linje 5: [havde] gaard i Taarnved og [Er] [.aust] Hans Andersen[s] i Bierbye
Linje 6: [....] som siden er udfløtte til Nye Bierbye, saa bliver
Linje 7: [bmeldte] Svend Pedersen hermed [tilstaaet] [fornte] nye [op] [bygde]
Linje 8: gaard i Nye-Bierbye, som nu ved sidste udskiftning og ind-
Linje 9: deling staae [for] hartkorn 5tde 7sk 1f 1alb. sin livs tiid
Linje 10: maae nyde og bruge og i fæste beholde paa de Conditio
Linje 11: ner som hans [naboer] og [hannem] forhen er [tilstaae.]
Linje 12: [nemli.]:
Linje 13: 1:
Linje 14: at hand aarlig til rette tiider og stæder svarer
Linje 15: pg erlægger alle kongelige skatter og Contributioner
Linje 16: det være sig Ordinaire eller Extra-Ordinaire som [nu]
Linje 17: er eller [herefter] paabuden vaarder og til [hv..t] [..ns]
Linje 18: martinii uden Restance yde Levere den af gaar
Linje 19: den gaaende Landgield, som er [Byg] 4tde 6sk Havre
Linje 20: 2td 6sk, saa og 1 [lam], 1 gaas, 2 høns og [20] æg.

Foto nr. 43: Fæsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1787, f. 172a nederst (676 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2009-09-15 kl. 22:01):
Linje 1: 2:
Linje 2: Forrætter hoveri og Reiser naar hand derom til-
Linje 3: sagt vorder, liige med sine naboer uden nogen
Linje 4: forsømelse. 3:
Linje 5: holder hand gaardens Bygning og besætning
Linje 6: i forsvarlig stand at samme ikke forfalder, men
Linje 7: altid kand udstaae uvillige mænds syn, dyrker
Linje 8: og driver gaardens Jorder forsvarlig, ikke bru-
Linje 9: ger den til upligt eller til andre bortlejer
Linje 10: eller laane, være sig ager eng (gimsel) hugst
Linje 11: eller tørve skiær, men selv paa lovlig maade
Linje 12: at [....) sig det til nøtte, planter piile og frugt
Linje 13: træer paa hans gaards tilligende hvor stæd
Linje 14: og rum gives, villig underkaster sig de for-
Linje 15: andringer, som ieg til gavn og fordeel for-
Linje 16: godt at (give), og ialt øvrigt rætter og forholder
Linje 17: sig efter hands kongl. majts allernaadigst lov og
Linje 18: forordninger, være mig som sit Herskab, eller
Linje 19: hvem paa mine vegne udsendte, hörig og lydig alt
Linje 20: under dette fæstes forbrydelse og anden (vedbørlig]
Linje 21: straf og som hand ved meddelt fæste-
Linje 22: brev paa sin første i Boende gaards, [ha..]
Linje 23: erholdt fuld besætning , som fæste Proto[kol]

Foto nr. 42: Fæsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1787, f. 172b (648 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2009-01-11 kl. 17:59):
Linje 1: Pag. 140 ud [viser], saa bliver hand derfor ansvarlig som [for]
Linje 2: [and] [anmeldt]. Saaledes er [dette] fæste, som hannem forhen [af]
Linje 3: [min] [.......] er tilstaaet [s....] udstæd, og af mig [....]
Linje 4: haand og seigl tilstaaet Bierbygaard den 6te Juny 1787.
Linje 5: M.Lassen [..]
Linje 6: Foranstaaende Original Fæste Brev haver ieg [im..]-
Linje 7: taget, lige som [.....] forhen giver tilstaaelse, [forbinde.]
Linje 8: mig til i alle maader at [efterleve] og Opfylde. Datum ut [..]
Linje 9: Svend S.P.S. Pedersen
Linje 10: Til vitterlighed:
Linje 11: Anders A.H.S. Hendrichsen Jens Olsen
Linje 12: fra Taarnved

Foto nr. 41: SKPT Merløse-Tuse Herred 1809-1819, f. 99a øverst (193 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Anno 1813 Tirsdagen den 10de August indfandt under
Linje 2: tegnede Herredsfoged sig, som skifteforvalter hos Gaard
Linje 3: mand Jens Andersen i Nye Bierbye, for i anledning
Linje 4: af Indsidder Svend Pedersens [.....] Afgang og
Linje 5: efter Begiering af dennes arvinger at foretage
Linje 6: registrering og vurdering af den afdødes efterla
Linje 7: denskaber til videre paafølgende Skifte og deling
Linje 8: imellem Arvingerne, hvilke ere 1: i første ægteska[.]
Linje 9: med afdøde Dorthe Andersdatter [.....] avlet: 1 Søn Peder
Linje 10: Svendsen huusmand i Nye Bierbye, 1 Dito Christian
Linje 11: Svendsen 30 Aar, 1 Datter Ellen givt med Huusmand
Linje 12: Rasmus Pedersen i gl. Bierbye, 2. i andet Egteskab
Linje 13: med ligeledes afdøde Johanne Pedersdatter, avlet
Linje 14: 1 Datter Dorthe givt med Gaardmand Jens Andersen
Linje 15: herpaa Stedet. Herforuden var Svend Pedersen
Linje 16: givt 3de Gang med Sidse Andersdatter [men] ved
Linje 17: [Foreening] indgaaet ved Holbeks Amts [Forlig.st..]
Linje 18: [......f...] den 21 April d.a. blev separeret
Linje 19: fra Bord og Sæng, paa de Vilkaar: at det [fælleds]
Linje 20: [boe] efter overenskomst er [ble overstreget] deelt imellem
Linje 21: [ga.. overstreget] [denne] og fornævnte Sidse Andersdatter ved
Linje 22: [sin] deel af Boets Modtagelse har [re.ou..ret]
Linje 23: paa det Svend Pedersen [.ed] Boets Deeling beholdt
Linje 24: dog med den forbeholdenhed at i tilfælde hun
Linje 25: skulde vaere frugtsommelig, som hun nu erfarer
Linje 26: hun virkelig er, da at være berettiget til hos

Foto nr. 40: SKPT Merløse-Tuse Herred 1809-1819, f. 99a nederst (191 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: givt 3de Gang med Sidse Andersdatter [men] ved
Linje 2: [Foreening] indgaaet ved Holbeks Amts [Forlig.st..]
Linje 3: [......f...] den 21 April d.a. blev separeret
Linje 4: fra Bord og Sæng, paa de Vilkaar: at det [fælleds]
Linje 5: [boe] efter overenskomst er [ble overstreget] deelt imellem
Linje 6: [ga.. overstreget] [denne] og fornævnte Sidse Andersdatter ved
Linje 7: [sin] deel af Boets Modtagelse har [re.ou..ret]
Linje 8: paa det Svend Pedersen [.ed] Boets Deeling beholdt
Linje 9: dog med den forbeholdenhed at i tilfælde hun
Linje 10: skulde vaere frugtsommelig, som som hun nu erfarer
Linje 11: hun virkelig er, da at være berettiget til hos
Linje 12: ham at fordre aarlig Biedrag til Bemeltes
Linje 13: Opdragelse. Overenstemmende med de Kongel.
Linje 14: Anordninger. - Ved Foretningen var tilstæde
Linje 15: Arvingerne Peder Svendsen, Rasmus Pedersen paa sin Hustruus
Linje 16: Vegne og Jens Andersen ligeledes paa hans hustrues Vegne,
Linje 17: ligesom og Svend Pedersens Enke Sidse Andersdatter med Selv
Linje 18: [......] Laugværge Gaardmand Niels Nielsen af Kundbye.
Linje 19: Som Registrerings og Vurderingsmænd varetiltagne
Linje 20: Sognefoged og Gaardmand Mads Jensen og Lægdsmand Hans Peder
Linje 21: sen af Bierbye , i hvilke benævntes Overværelse Sterv
Linje 22: boets Eiendele blev registreret og vurderet saaledes:
Linje 23: en fyrre Kiste med Laas 3 rdl - -
Linje 24: 7 [stk] Skiorter 1 1 m -
Linje 25: 1 blaa Vadmels Trøie 3 - -
Linje 26: 1 grøn undertrøie 2 - -
Linje 27: [.a..] 9 [.] 1 -

Foto nr. 39: SKPT Merløse-Tuse Herred 1809-1819, f. 99b øverst (142 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Transport - 9 Rdr 1 m -
Linje 2: en blaae kiole 3 rdl - -
Linje 3: en grøn brystdug 1 - -
Linje 4: en gl blaae trøie - 1 -

Foto nr. 38: SKPT Merløse-Tuse Herred 1809-1819, f. 100a øverst (128 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Transport 95 rd - -
Linje 2: 2 Dugge gamle - - 8
Linje 3: 2 hyldebrætter 1 - -
Linje 4: 2 smaae Borde 3 -
Linje 5: 1 [h...lupp..] Kar 2 - -
Linje 6: 1 gl Bage Planke - - 8
Linje 7: 1 Deietrug med skaal 2 - -
Linje 8: 1 fyrre Bord - 4 -
Linje 9: 1 Anker - 2 -
Linje 10: 2 Tønder 1 - -
Linje 11: 1 Træe Øll-tragt og 2 Træe Øll Flasker - 1 8
Linje 12: 1 maal fierding - 1 8
Linje 13: 1 Jern Stang og 2 Naver 1 - -
Linje 14: 2 Træe Bøtter - 1 -
Linje 15: 1 Tin Ramme - 1 -
Linje 16: 2 Tøndelad - - 8
Linje 17: 2 hyldebrætter - - 8
Linje 18: 1 lille Ballie - - 2
Linje 19: 1 Jarn [ha.e] - - 8
Linje 20: 1 Kieddel Krog og 1 Ildtang - 2 -
Linje 21: 1 Jernrist og 1 [Snapslod?] - 1 8
Linje 22: 1 fyrre Bord med Skuffe 1 2 -
Linje 23: 1 mæssing Kieddel 1 - -
Linje 24: 1 Jern Gryde - 3 -
Linje 25: 2 ØllKruuse - - 4

Foto nr. 37: SKPT Merløse-Tuse Herred 1809-1819, f. 100a nederst (153 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: 1 Jernrist og 1 [S..pslod] - 1 8
Linje 2: 1 fyrre Bord med Skuffe 1 2 -
Linje 3: 1 mæssing Kieddel 1 - -
Linje 4: 1 Jern Gryde - 3 -
Linje 5: 2 ØllKruuse - - 4
Linje 6: 1 haand [...dr.] 2 - -
Linje 7: 1 EegeKar med Jernbaand 2 - -
Linje 8: 2 smaa Træekar - 1 8
Linje 9: 1 Kobbersie - 4 -
Linje 10: 8 Siebøller 1 2 -
Linje 11: 1 Kierne og 1 Malkebøtte - 5 -
Linje 12: 3 Træe Bøtter - 1 8
Linje 13: 1 [Ha.e]bræt - - 8
Linje 14: 1 [Karsroel?] - - 4
Linje 15: 1 Tinramme - 1 -
Linje 16: 1 Spand - 2 -
Linje 17: 2 Stripper - 1 -
Linje 18: 1 Sælle, Sigte og 2 Sod - 5 -
Linje 19: 1 [....] [.a...lværk] - - 4
Linje 20: 2 Gryn Kubber og 3 Stander Tønder 1 - -
Linje 21: 2 Spinderokke og 3 [hasser] 1 2 -
Linje 22: 1 gl Kiiste og 1 [Brøndvind] - - 8
Linje 23: noget Jern [Skramlerie] - 1 -
Linje 24: [Latte] 119 4 14

Foto nr. 36: SKPT Merløse-Tuse Herred 1809-1819, f. 101a øverst (148 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Transport - 168 Rdr 4 m 10
Linje 2: et Vandtrug 3 m -
Linje 3: 3 stk [tørvesluffer] 1 8
Linje 4: 1 [slæde] 1 - -
Linje 5: 1 Sortskioldet Koe 12 Aar 20 - -
Linje 6: en rødbroget 16 aar 12 - -
Linje 7: en Tyre 12 - -
Linje 8: en [anvigs] Kalv 6 - -
Linje 9: 2 [.ar....] [k.l...] 1 2 m -
Linje 10: 4 Faar med 3ne Lam og 2 Væddere 23 2 m -
Linje 11: en Soe med 4ne Griise 7 2 -
Linje 12: 4 gl Giæs og 1 Gase med 7 Unger 5 - -
Linje 13: 8 høns og 1 hane 3 - -
Linje 14: hvilke Kreature Enken med Laugværge indviligede
Linje 15: at [..stl....] [...] Gaardm Jens Andersen [........]
Linje 16: holde [samme] efter Vurderingen i mod at [han] [...]
Linje 17: [.....] paa ald Erstatning for disse Kreaturers
Linje 18: [...ring] og [Græsning] som han har Ret til at paa
Linje 19: [....] af Boet i Tilfælde de bleve bortsolgt.
Linje 20: ved offentlig Auction. De øvrige arvin
Linje 21: ger

Foto nr. 35: SKPT Merløse-Tuse Herred 1809-1819, f. 101a øverst (206 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: [....] arvin-
Linje 2: ger [.....] samme Erklæring, og Tilbudet blev
Linje 3: antaget af Jens Andersen. - Da for Tiden ind-
Linje 4: tet videre blev anmeldt som kunde [....deres], hvor-
Linje 5: imod Enken Sidse Andersdatter forbeholdt sig ef-
Linje 6: [ter] [.dyere] indhentede Oplysninger om noget mee-
Linje 7: re skulle være Stervboet tilhørende og [med] [..f]-
Linje 8: Forretningen maatte være forbigaaet , var
Linje 9: Skifte[hanlingen] at [opgi...] [faad...] - [hv.] bli-
Linje 10: ver det i dag registrerede og vurderede
Linje 11: med Summa = 280 rdl 5 m 2 s
Linje 12:
Linje 13: Formedelst Sidse Andersdatter iværende frugtsommelige
Linje 14: tilstand udsættes Skiftet til videre og det i den passerede
Linje 15: af Tilstedeværende underskrevet.
Linje 16: Arvinger [....]
Linje 17: Peder P.S.S. Svendsen Paa min Svoger Christians og egne
Linje 18: Jens I.A.S Andersen Vegne [.] Rasmus Pedersen
Linje 19: Enken med Laugværge
Linje 20: Sidse SAD Andersdatter Niels N.N.S. Nielsen
Linje 21: Registrerings og Vurderingsmænd
Linje 22: Mads Jensen Hans Pedersen
Linje 23:

Foto nr. 34: KB Kundby 1769-1814, forlovede anno 1812 (116 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Cop. 24. July
Linje 2: Fredagen den 24 july blev enkemand og Gaardma
Linje 3: Svend Pedersen af nye Bierby og Pigen Sidsel
Linje 4: Anders af Kundbye ægteviede.
Linje 5: Som Forlovere underskriver
Linje 6: Søren [Niclaussen] - Anders Peersen
Linje 7: -------------------------------------
Linje 8: 1813

Foto nr. 33: KB Kundby 1769-1814, døbte anno 1813 (53 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: [.]. 1. Sept.
Linje 2: Den 1ste Septemb. var hiemedøbt Svend Pedersens
Linje 3: Datter Ana Catrine af nye Bierbye; Moderen var
Linje 4: da hos sin moder Anders Larsens Enke i Kundbye

Foto nr. 32: KB Kundby 1769-1814, begravede anno 1813 (32 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: [.] 26 Sept
Linje 2: Dom 15 Trin. Svend Pedersens Datter Ana Catrine af nye
Linje 3: Bierbye 3 uger gl.

Foto nr. 31: Butterup KB 1785-1814, p. 59b, viede (9 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: 1808
Linje 2: Bryllup
Linje 3: d 29 April

Foto nr. 30: Butterup KB 1785-1814, viede 1804 (39 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Peder [Ovesen?]
Linje 2: [Udrider?] ved Løvenborg

Foto nr. 29: Butterup KB 1785-1814, viede 1806 (70 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Peder [Ovesen?]
Linje 2: [Udrider?] ved Løvenborg

Foto nr. 28: Butterup KB 1785-1814, viede 1806 (31 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Peder [Ovesen?]

Foto nr. 27: Butterup KB 1785-1814, p. 59b, viede (96 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: 1808
Linje 2: Palme Søndag blev deklareret Egteskabs-løvte imellem Ung
Linje 3: karl Rasmus Pedersen fra Frydendahl og Pigen
Linje 4: Ellen Svends dtr paa Lovenborg; At intet lovstri
Linje 5: digt er imod dette Egteskab [herfor?] indestaar under
Linje 6: tejnede forlovere efter Loven
Linje 7: Peder [Ovesen?]
Linje 8: Svend SPs Pedersen
Linje 9: Gaardmand ved Bjerbye

Foto nr. 26: Lem KB 1813-1891, p.147b, Copulerede 1815 (38 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: 5
Linje 2: Enkemand Mads Andersen fra
Linje 3: Skinnerup i Thye, [tiene?] paa
Linje 4: [Ramsborg?] i Randers Sogn
Linje 5: 32 Aar
Linje 6: Pige Kirsten Sørensdatter fra
Linje 7: Rørbek Sogn, tiener Anders
Linje 8: Frandsen Gmd i Lem
Linje 9: 22 Aar
Linje 10: 1815 d 26de Aug

Foto nr. 25: Lem KB 1813-1891, p.148a, Copulerede 1815 (37 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Anders Frandsen
Linje 2: Niels Laursen
Linje 3: 22de Septem
Linje 4: ber
Linje 5: i Kirken
Linje 6: 112 No 12 og 13
Linje 7: har begge havt de
Linje 8: naturlige Kopper

Foto nr. 24: Randers Skt. Morten KB 1814-1891, p.150b, Copulerede 1814 (17 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: 2
Linje 2: Tienestekarl Mads Andersen 30 Aar
Linje 3: Kirsten Marie Nielsd, tienende hos
Linje 4: gm Kiellermann
Linje 5: 16de August

Foto nr. 23: Randers Skt. Morten KB 1814-1891, p.151a, Copulerede 1814 (21 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Jens Bloch Møller Mahler
Linje 2: Lars Mortens Hammershøy Snedker
Linje 3: 14de Septbr
Linje 4: i Kirken
Linje 5: Fol. 218 No 359
Linje 6: og 60

Foto nr. 22: Randers Skt. Morten KB 1814-1891, p.194b, Døde Kvindekjøn 1815 (22 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: 6
Linje 2: 14 Febr.
Linje 3: 17 Febr
Linje 4: Kirsten Marie Nielsd.

Foto nr. 21: Randers Skt. Morten KB 1814-1891, p.195a, Døde Kvindekjøn 1815 (20 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Dagleier Mads Anders [Østervigs?] hust.
Linje 2: 34 Aar
Linje 3: Fol. 222 N. 646

Foto nr. 20: Skjoldborg KB 1641-1704. fol. 44a, 1671 (111 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Den 16 Augusti begravet Christen Vil
Linje 2: ladsøns [og?] Maren Svendatter [..ste..?]
Linje 3: [s.n?] i bundgaard [gl??lling?] [...?] [Laust?].
Linje 4: [..?] [...?] [...?] [...?] [...].
Linje 5: [..?] [...?].

Foto nr. 19: Skjoldborg KB 1641-1704. fol. 48b, 1673 (188 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Den 20 January døbte Jeg Chri
Linje 2: sten Villads [og?] Maren Svendatter i
Linje 3: Bundgaard deres datter Marren hie
Linje 4: me for [sin?] suaghed - Kom siden [..?]
Linje 5: kierken [...?] [fest?]
Linje 6: den 11 febr. hendis faddere vare
Linje 7: [S?eder] Pouilsøn S.S. Theol: studiosus
Linje 8: Villads Christensøn i Sønderby
Linje 9: Poul Christensen Smid i Bundgaard
Linje 10: Klemed Villads; Knud Knuds Peder [Michels?]
Linje 11: Klemed Peders [..?]
Linje 12: Maren Pouils [og?] Martha Pouilsd [i .?]
Linje 13: Inge Madsdatt [?] [?] Karen [Nielsd?] [...?]
Linje 14: [An?] [Chrestend?]. Else [Chrestendatter?]
Linje 15: Maren [Chrestendatter?].

Foto nr. 18: Skjoldborg KB 1641-1704. fol. 62a, 1681 fødde (166 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: d 25 [stbr?] døbt
Linje 2: Christen Vellatsøn og
Linje 3: Maren Svendsdatters søn
Linje 4: blef kaldet
Linje 5: Vallats [?]
Linje 6: fadderne vare
Linje 7: [K ans?] Rytter
Linje 8: Jens Vallatsøn
Linje 9: Margretha Nielsdatter
Linje 10: [?] [...?] [...?]

Foto nr. 17: Skjoldborg KB 1641-1704. fol. 68b, 1685 fødde (140 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: D 7 Janu døbt
Linje 2: Christen Villatsøns
Linje 3: Maren Svendsdatters
Linje 4: barn, blef kaldet
Linje 5: Dorethe
Linje 6: faderne vare
Linje 7: Jens Vellatsøn
Linje 8: Christen Nielsøn
Linje 9: Margrethe Nielsdatter
Linje 10: Else Christendatter

Foto nr. 16: Skjoldborg KB 1641-1704. fol. 3b (134 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Anno 1649
Linje 2: føde
Linje 3: den 27 february
Linje 4: og [Mare? ...?]
Linje 5: døbt Svend Lausts datte
Linje 6: i Bundgaard Maren.
Linje 7: hendes fadder
Linje 8: Mads [P?] paa [Møgelvang?]
Linje 9: Niels Christen i [Aas?]
Linje 10: Tomes i [Stofring?]
Linje 11: Niels [.. ..?] [gaard?] [..?sted]
Linje 12: [An?] [Laust?] datter

Foto nr. 15: Skjoldborg KB 1641-1704. fol. 2a, Fødte anno 1643 (25 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Villads Christ i Sønd by en Søn Christen

Foto nr. 14: Skjoldborg KB 1641-1704. side 125, anno 1722 (79 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: døde 1722
Linje 2: D12 Juny blev Sl. Christen Willatzen
Linje 3: begravet ætat: 79 [...?].[?] 116 [?].8.4 Exont
Linje 4: genes: cap. 15-[v?]15

Foto nr. 13: KB Odense, Sct. Knud 1658-1698 (Brandts kirkebogsuddrag), 1673 (101 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: 13 aug. [....]
Linje 2: [...] [.....]
Linje 3: Lorents Bremer farvers B Christian
Linje 4: hiemedøbt.
Linje 5: 24 Oct. [...] [....]

Foto nr. 12: Odense Byfogeds regnskab over uvisse [intrader] 1698 (174 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: d. 1 Augusty er givet udleg hos Johan
Linje 2: Andres Leonhart farber, for hans Stif
Linje 3: søns Christian Lorentzen farversvend s
Linje 4: lejermaals Bøder som hand havde [begae]
Linje 5: get med Maren Hansdatter, Og til
Linje 6: [Restandtig] udi mit allerunderdanigste
Linje 7: indlefverede Regenskab for Aar 1693
Linje 8: Var opført hvilket bemelte hans
Linje 9: Stifffader siden forhannem hafde
Linje 10: forpligtet sig at betahle, Og der for
Linje 11: udi indeverende Aar med Execution
Linje 12: er Søgt og bekommen paa Auction for
Linje 13: de Udtagne tre [Vahre] penge - 13rd 2m 2s
Linje 14: afgaar for Dommens Bekostning 1rd 2m 2s
Linje 15: for Executionen 4m8s for Auctionen og
Linje 16: placaterie 5m 4s er 2rd 5m 14s for
Linje 17: uden Resterende Renter i 6 Aar er
Linje 18: saa som føres til indtegt Penge...10rd 2m 1s
Linje 19: Manden siden [falerit], hvorforintet mee
Linje 20: re Var at bekomme

Foto nr. 11: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 12b (64 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Anno 1789 den 29 aug. mødte underskrevne
Linje 2: Michal Lassen fra Bierbygaard med 2de [Vitterlig]
Linje 3: og Wurderings mænd, hos gaardmd Svend Pedersen i [nye..]

Foto nr. 10: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 13a øverst (213 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: for at registrere og Vurdere hans [....] og Effecter, efter hans
Linje 2: ved Døden afgangne hustrue Dorthe Andersdatter, til [........]
Linje 3: Skifte- og Deelig i mellem Enke manden og 4de umyndige
Linje 4: [Børn], nemlig: 1 Søn Peder - 9 aar, 1 Do Christian 7 aar, 1 datter
Linje 5: Anne Magrete 11 aar, 1 Do Ellen 3 aar gl. og hvor da fore-
Linje 6: fandtes og [beskreven] saaledes: samt [Vurderes]:
Linje 7: I Stuen: R M S |
Linje 8: 1 Fyrre Bord 4 | 1 gl. brunstr. ulden Do.
Linje 9: 1 Fyrre [Skab] 1 | 1 gl. grønstr. Vaar
Linje 10: 1 Do 1 | 1 brun. [...] hampe Pude
Linje 11: 2 gl. Do Sænge Stæder 2 | 2 smaae brun str. Do.
Linje 12: 1 gl. [..ad] Do 1 | 2 gl. blaae lærets [....]
Linje 13: 1 Pyramide 1 | 1 [hand] Vadmels [Vaar]
Linje 14: 1 gl. gaase [....] med [....] 3 | I Kameret:
Linje 15: 2 gl. [Side] Stoele 1 | 1 gl. Fyrre Bord
Linje 16: 1 gl. Do. med halm Sæde 4 | 1 Do.
Linje 17: 1 gl. Eege Skrin med laas | 1 Eege [ ... ]
Linje 18: og nøgel 1 |
Linje 19: 1 [..l..] lyse Stage og 1 [...] |
Linje 20: Do. 1 |
Linje 21: 1 liden Speil og 1 [lugte] 1 |
Linje 22: 1 [Sengested] med 2de gardiner |
Linje 23: og 1 [.....] [.] [......] Tøj 1 |
Linje 24: Derudi |
Linje 25: 1 grøn stribet Olmerdugs |
Linje 26: Overdyne 2 |
Linje 27: 1 Do. underdyne 2 |
Linje 28: 1 gl. Vadmels Do. 3 |

Foto nr. 9: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 13a nederst (202 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: og nøgel 1 |
Linje 2: 1 [..l..] lyse Stage og 1 [...] |
Linje 3: Do. 1 |
Linje 4: 1 liden Speil og 1 [lugte] 1 |
Linje 5: 1 [Sengested] med 2de gardiner |
Linje 6: og 1 [.....] [.] [......] Tøj 1 |
Linje 7: Derudi |
Linje 8: 1 grøn stribet Olmerdugs |
Linje 9: Overdyne 2 |
Linje 10: 1 Do. underdyne 2 |
Linje 11: 1 gl. Vadmels Do. 3 |
Linje 12: 1 gl. grøn str. [hoved] pude 12 |
Linje 13: 1 gl. blaae stribet Do. 8 |
Linje 14: 1 pr. gl. Blaa [.....] [....] 1 8 |
Linje 15: 1 gl grøn stribet Pude med |
Linje 16: Voor 2 |
Linje 17: 1 gl. [Sæppe] 4 |
Linje 18: [ .... ]

Foto nr. 8: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 13b øverst (215 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: [ .... ]
Linje 2: Summa 206 rd 1 m 1 s
Linje 3: Og som Enkemanden Ærklærede ei at have videre
Linje 4: at andgive Boet til Indtægt uden 2de Kiister med
Linje 5: [........s] klæder udi, som er tiltænkt Børnene, [saa]
Linje 6: bliver deres [.....t] [..g] [.....d] [.....] nye Bierbye
Linje 7: ut supra. M.Lassen
Linje 8: Som vitterligheds og Vurderings mænd [underskrive]

Foto nr. 7: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 13b nederst (194 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Jens Olsen Lars Hansen
Linje 2: begge fra gl. Bierbye
Linje 3: Enkemanden Svend S.PS. Pedersen
Linje 4: # #
Linje 5: Anno 1789 den 12te Septr. blev i følge
Linje 6: skifte [Tillysning] [læst] den 10de septr. [.ed] Mier-
Linje 7: løse og Tudse herreds-ting, paa Bierbyegaard
Linje 8: foretaget skifte efter Svend Pedersens hustrue
Linje 9: Dorthe Andersdatter af nye Bierbye, imellem
Linje 10: Enkemanden og de 4de umyndige børn
Linje 11: nemlig: Peder Svendsen - 9 aar - Christen Svendsen 7 aar
Linje 12: Anne Magrethe - 11 aar, og Ellen 3 aar, [.....]
Linje 13: tillysning lyder saal.
Linje 14: No. [.]. C7 [...] 1789 6 sk. Skifte efter gaardmd Svend Pedersens
Linje 15: afdøde hustrue Dorthe Andersdatter
Linje 16: af nye Bierbye bliver foretaget paa

Foto nr. 6: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 14a øverst (293 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: Bierbyegaard [......] 12te Septr. kl. 10 formiddag, til hvilken
Linje 2: tiid de som maatte have noget at fordre eller til [sterv]-
Linje 3: boet være noget skyldig, ville behage at møde. hvilken [......]
Linje 4: begiærtes læst inden Mierløse- og Tudse-[herets]-Ret, og [...]
Linje 5: paateigning tilbage leveret. Bierbyegaard d. 7de Septr 1789 -
Linje 6: M Lassen
Linje 7: [.remlag.], [læst] og Protocolleret [inden] Mierløse og Tudse
Linje 8: herrits Rætt, Løverdagen d. 10 Septbr. 1789 [T..] [Lund]. -
Linje 9: Hvorda paa de umyndiges vegne var tilstæde unge
Linje 10: Anders Larsen fra Nye Bierbye som [har] Børnenes [eneste]
Linje 11: og følgelig nærmeste slægt, da den afdødes fader
Linje 12: er Sængeligende og er meget gl. mand, og [blev]
Linje 13: da [fremlagt], den [her] [......] [med] første og den 29 august
Linje 14: sidste [.æ..te] Regitrerings- og Vurderings foredtning
Linje 15: hvorimod Børnenes formynder ikke vidste noget [at]
Linje 16: kunde [....d..] eller andføre, og altsaa blev Stervboets
Linje 17: beløb, efter [....] [..] [med] første foredtning den Summa 206 rd 1 m 8
Linje 18: hvorimod [......] til Udgift og [besvæ.], som Enke-
Linje 19: manden [for.....t.] som at [tilk.....], [nemlig]:
Linje 20: til besætning:
Linje 21: 2 vogn hæste a 24 rd 48
Linje 22: 6 Plov [...st..] a 16 rd 96
Linje 23: 1 god beslagen Vogn 24
Linje 24: 1 [....] Vogn 8
Linje 25: 1 Plov med [Jern] [be] [hør] 6
Linje 26: 1 Jern Harve 3
Linje 27: Seele Tøy til 1 pr Vogn hæste med løsøre 4
Linje 28: til 4 Plov Do 3
Linje 29: [ha.s] afdøde [K....s] [Begravelse]
Linje 30: [...........], [.........] [ha..] og [forlods]
Linje 31: at nyde logi imod, med 12
Linje 32: Denne Skifte bekostning, med lysning
Linje 33: og Vurderings mænd 3 4
Linje 34: 207 4
Linje 35:
Linje 36: Og saaledes Op [ga..d] udgifter imod indtægter, uden at
Linje 37: [.al.] om gaard [.æld], [.ol..] [Løn], og andre udgifter [......]
Linje 38: Svend Pedersen kand [Være] skyldig , [hand] [ærklærede] imod
Linje 39: at beholde andførte [registrerede] saal. som Wurderet, skulde
Linje 40: [ ... ] for sine Børns opdragelse

Foto nr. 5: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 14a nederst (278 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2007-03-04 kl. 21:58):
Linje 1: til besætning:
Linje 2: 2 vogn hæste a 24 rd 48
Linje 3: 6 Plov [...st..] a 16 rd 96
Linje 4: 1 god beslagen Vogn 24
Linje 5: 1 [....] Vogn 8
Linje 6: 1 Plov med [Jern] [be] [hør] 6
Linje 7: 1 Jern Harve 3
Linje 8: Seele Tøy til 1 pr Vogn hæste med løsøre 4
Linje 9: til 4 Plov Do 3
Linje 10: [ha.s] afdøde [K....s] [Begravelse]
Linje 11: [...........], [.........] [ha..] og [forlods]
Linje 12: at nyde logi imod, med 12
Linje 13: Denne Skifte bekostning, med lysning
Linje 14: og Vurderings mænd 3 4
Linje 15: 207 4
Linje 16:
Linje 17: Og saaledes Op [ga..d] udgifter imod indtægter, uden at
Linje 18: [.al.] om gaard [.æld], [.ol..] [Løn], og andre udgifter [......]
Linje 19: Svend Pedersen kand [Være] skyldig , [hand] [ærklærede] imod
Linje 20: at beholde andførte [registrerede] saal. som Wurderet, skulde
Linje 21: holde enhver skadesløs, og sørge for sine Børns opdragelse
Linje 22: som en fader efter hans [ringe] ævne, og skiønt [her] ikke
Linje 23: [var] noget til Børnene at arve, tillagde Svend Pedersen
Linje 24: [...] [....], [først] de [ved] Registreringen andførte 2de kiister
Linje 25: og moderens klæder saal: Peder og Anne Magrethe
Linje 26: faar hver 1 kiiste, [Drengene] faar 3 skiorter, [Pigerne]
Linje 27: 18 [...]klæder 16 [liin], til den ældste Pige: [stor] [....] [kaabe]
Linje 28: 1 sort vadmels kiole og 1 trøie, den ungste Pige Ellen 2 [..yn]
Linje 29: og som deres Pige er noget halt, tillagde faderen hende
Linje 30: 1 sort [broget] qvie i 2de aar, men dog saaledes at saalænge
Linje 31: Bornene bliver hos faderen, bliver [.v...] de og [uden]
Linje 32: Leje deraf at svare, og i Øvrigt til hver af Børnene
Linje 33: gives [de.....] - 1 faar og 1 laam, . Paa saadant
Linje 34: Svend Pedersens Declaration fandt Anders Larsen
Linje 35: sig paa Børnenes Vegne fornøjet.
Linje 36: Altsaa i henhold til Svend Pedersens

Foto nr. 4: SKPT Bjergbygaard Gods 1787-1850, f. 14b øverst (151 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: givne forsikring om at holde skifte Rætten for
Linje 2: en hvers Krav Skadesløs, saavel som deres Skifte
Linje 3: behandling, bliver [same] hermed sluttet. Datum Bierbyegaard
Linje 4: ut Supra. - M.Lassen
Linje 5: Enke manden Svend S.P.S. Pedersen
Linje 6: Børnenes Formynder
Linje 7: Anders A.L.S. Larsen
Linje 8: Til vitterlighed de ved Registreringen værende
Linje 9: - 2de mænd underskriver:
Linje 10: Jens Olsen Lars Hansen

Foto nr. 3: Fæsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1776, f. 139b (693 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2009-04-13 kl. 21:55):
Linje 1: No 59676 Svend Pedersen fæste[br]
Linje 2: No4. C7.24.S. gaardmand i Taarn.
Linje 3: 1776 Manasses Monrad til
Linje 4: [mal] Konl. may. KrigsRaaed og here til Bier
Linje 5: [Etorg.] byegaard stæder hermed og fæster til
Linje 6: huusmand Svend Pedersen af Bærby den mig
Linje 7: tilhorende gaard i [Byderop] Sogn og Taarved
Linje 8: Bye, som tilforn har været beboet af Ole Larsen
Linje 9: der efter lovlig Dom er samme frasat gaarden hvor
Linje 10: til liger hartkorn. 5td 3sk 1 [fjd] 2 3/8 alb skovskyld 3sk 2 5/8 [fj]
Linje 11: tilligemed besetningen som fantes hved gaarden
Linje 12: 2 Vognhæste Nie [overstreget] Plog hæste og 1 fol som [fos]
Linje 13: høvder Elleve [s..] [favre] med [grode] 4/4 svin 3sk
Linje 14: giæs med grode 7sk høns foruden det boeskab
Linje 15: som fandtes og [...] [Redskab] som fandtes.
Linje 16: Vad stæden tager han imod [Des] foruden giver ieg
Linje 17: ham en god beslagen Vogn med læder sælle tøy
Linje 18: lader gaarden som er rent forfalden opbyge af Nye
Linje 19: extra giver ham fra 1ste may 1776 til may 1777.
Linje 20: fri for hoveri [.] og for alle Konl. skatter [..atel] Extra
Linje 21: skatt som han og [konne] [ned] og dette [vaar] er [befriet] for.
Linje 22:
Linje 23: {
Linje 24:
Linje 25: Eneste Ol% La% i Jyderup sogn:
Linje 26:
Linje 27: Kilde: OE-1771
Linje 28: Mandens navn: Ole Larsen Mandens erhverv: Gaardmand, nærer sig ved at dyrke Jorden og Tillæg af Creature.
Linje 29: Mandens alder: 61 Mandens civilstand: Gift
Linje 30: Mandens nr. ægteskab: 2 Hustrus alder: 52
Linje 31: Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1
Linje 32: Sogn: Jyderup Herred: Tuse
Linje 33: Amt: Holbæk
Linje 34: Indtastningsnr: C3769 Løbenr.: 19
Linje 35:
Linje 36: Holbæk, Tuse, Jyderup, Tornved By, , 118, FT-1787, B7265
Linje 37: Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Linje 38: Ole Larsen 79 Gift Mand Bonde og husmand
Linje 39: Maren Larsdatter 72 Gift Hans kone
Linje 40: Maren Olesdatter 29 Ugift Deres datter af sidste ægteskab
Linje 41:
Linje 42: jydrup87.htm:
Linje 43: Ole Larsen 79 2 bd & hmd 31
Linje 44: Maren Larsdtr 72 1 wife
Linje 45: Maren Olsdtr 29 u deres born
Linje 46:
Linje 47: "løbenr";"år";"side";"fornavn";"efternavn";"titel";"kontrakt";"sted";"ejendom";"beskrivelse";"forriges navn";"forriges titel";"slægtskab"
Linje 48: "274";"1778";"151";"Olle";"Larsen";"hmd";"Fæste";"Tornved";"Hus";"";"Anders Conradsen";"";""
Linje 49:
Linje 50: Den frasatte Ole Larsen kan være identisk med den bondekarl
Linje 51: Olluf Laursen, som i 1738 overtager Christopher Jensens gård
Linje 52: i Jyderup. Det ville i så fald betyde at Svend Pedersen overtager
Linje 53: den gård, som hans far og farmor beboede fra 1735.
Linje 54: Derudover kunne Olluf Laursen ifbm. overtagelsen af gården have giftet
Linje 55: sig med forgængerens kone, (822) Maren Nielsdatter, som dermed kan have
Linje 56: beboet gården til sin død, evt. frem til ca. 1755, hvorefter
Linje 57: Olluf Laursen/Ole Larsen kan have giftet sig anden gang.
Linje 58:
Linje 59: }

Foto nr. 2: Fæsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1776, f. 140a øverst (685 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: i den tid og fri for landgeld og meere hvorhved hand [haver]
Linje 2: hiulpet da saa tager mod gaarden som var forsat af hans
Linje 3: formand, denne gaard med ald tilligende og samme
Linje 4: fra Arilds Tid har hveret tillagt med rette [.aade] i bye
Linje 5: og Mark. [..aar] [....] Svend Pedersen nyde brug [.] og i
Linje 6: fæste have sin livs tiid paa følgende Veldkaaer
Linje 7: 1. det hand fra Næstkommende 1ste [may 1776 til overstreget] may 1777
Linje 8: svarer og erleger til rette Tiid og Steed alle Kongl. Skatter
Linje 9: og ugifter, være sig de Ordinere og Extraordinere
Linje 10: som nu vere eller here efter buden vorde.
Linje 11: 2 Svarer hand til mig fra May 1777 den af gaarden
Linje 12: gaaende landgield til rette [.ee.uden] Restance [meml].
Linje 13: 8de og [....d] [....]
Linje 14: 3 [foretar] hand fra Næstkommende 1st may hoverie og [......]
Linje 15: tillige med hans andre Naboer, naar hand derom i forveien
Linje 16: bliver tilsagt og det uden nogen Vægring.
Linje 17: 4 holder han gaardens bygning Naar den [a..] [......]standsatt
Linje 18: tillige med [b.s.t.....] og det ham [a.lene] [.....] efter [....]

Foto nr. 1: Fæsteprotokol Bjergbygaard Gods 1719-1819, 1776, f. 140a nederst (674 kB)

Tydet tekst (sidst rettet 2004-11-05 kl. 13:35):
Linje 1: 4 holder han gaardens bygning [se forrige]
Linje 2: tillige med [b.s.t.....] og det ham [a.lene] [.....] efter [....]
Linje 3: gaaende optegnelse altid i goed og forsvarlig stand at daa
Linje 4: ikke for[falde......] [foringen] [...] men heller [forb.d..] saa at det
Linje 5: altid efter Uvillge Mens Syn kand afleveres ved [forandring]
Linje 6: eller Døds fald og ikke tager nogen til [huuse] som [......] [...]
Linje 7: [.......] eller andre, hvorved ulovlige ildstedar kunde for
Linje 8: and lediges uden [han] [derom] tilforn sit herskabs tilladelse
Linje 9: har erholdet og forsynet stedet med [for..dne] Ildsteder. ligesom
Linje 10: han og selv stedse har at tilse at i gaarden [...] [...] [blever]
Linje 11: [omgaaes] [....glig] [....]
Linje 12: 5 holder han gaardens Jorder [ved] god [Rygtning] og [.] forsvarlig
Linje 13: stand [ikke] bruger noget deraf til [.....] eller til andet
Linje 14: [bort] [....] [alene] [.....] nogen Ager og Eng [....] [...] [......]
Linje 15: [...] [.....] [.elv] paa beste maade [.orre] til Nytte.
Linje 16: 6 [S....] Skovs [Parter] af over og underskov skal [.] [da] alle selv [ferde]
Linje 17: og [..holde] [sig] fra andet at [...] uden foregaaend [aviserin]
Linje 18: [....] [ham] [han] [...] og at have opsigt, at intet [..ges] [enten]
Linje 19: af over eller underskov af andre, uden hand [derfor] selv
Linje 20: [...]stande til ansvar, [...] for [...] [....] [.ig] staae [at].
Linje 21: [and.....] saa skal hand og [aa..]. efter lovens [.....]
Linje 22: 18 og 19 art pag [.70] [...] [.] [.....] [.....] [......] [.......]
Linje 23: [.....] eller anre [gode] [....]. [....] i det [....ste] [...] [..]
Linje 24: [hampe] [...] og der foruden plante 10 piile trer.