Kontakt til GEDCOMP

Du kan kontakte GEDCOMP via E-mail. GEDCOMP's E-mail adresse er
gedcomp@lklundin.dk.

Skulle det ske, at du får din mail retur fra denne adresse, så vent et stykke tid og prøv igen.

En E-mail kan desværre gå tabt uden at hverken afsender eller modtager får besked om det. Hvis du sender en E-mail til GEDCOMP uden at få svar inden nogle uger, bør du derfor sende din E-mail en gang til. Hvis du har fået optaget en GEDCOM-fil i GEDCOMP, kan du kontrollere at du har modtaget alle E-mails fra GEDCOMP her.

Sådan indsender du din GEDCOM-fil

Du kan indsende din GEDCOM-fil på to måder:

Bedste metode:

Send en URL til din GEDCOM-fil via E-mail til GEDCOMP.

Herefter vil jeg download'e din fil.

Du kan ikke sende et link til en web-side med et link til din fil.
Det har vist sig, at mange har problemer med at anvende denne metode, så hvis du er usikker på om du behersker den, er nedenstående metode bedre:

Alternativ metode:

Indsend din GEDCOM-fil via E-mail til GEDCOMP.

Hvis din GEDCOM-fil fylder flere MB bør den være komprimeret. Ellers er der en risiko for at dele af mail'en evt. hele mail'en går tabt.

Din GEDCOM-fil bør komprimeres med GNU gzip (MS-DOS version her).
Pakkeprogrammet WinZip kan pt. også anvendes.
Hvis du bruger andre pakkeprogrammer, som kun findes til bestemte computere f.ex. Mac'er, er det ikke sikkert at jeg kan pakke din GEDCOM-fil ud.
Selvudpakkende filer modtages ikke!
Nogle programmer til afsendelse af emails med en stor fil opdeler filen og afsender delene i separate emails. Denne metode kan ikke anvendes ifbm. GEDCOMP.
Kontroller at du rent faktisk inkluderer en GEDCOM-fil i din E-mail. En GEDCOM-fil har typisk et navn, der ender med .ged (eller .GED).

Lad være med at sende den samme E-mail afsted flere gange efter hinanden. Hvis din første E-mail ikke når frem, så er der en meget ringe chance for at yderligere forsøg lykkes. Omvendt, hvis din første E-mail når frem, så vil de andre kopier også gøre det - hvilket kan give anledning til forvirring om hvor mange filer du ønsker optaget (se nedenfor vedrørende indsendelse af flere forskellige GEDCOM-filer).

Din E-mail adresse

Den E-mail adresse du sender fra vil senere blive brugt som kontakt-adresse. Derfor er det vigtigt at du sender fra en E-mail adresse du kan bruge igen. Hvis du ændrer E-mail adresse, så send en E-mail om det fra din nye E-mail adresse.

Oplys gerne din almindelige post-adresse.

Af og til skifter brugere af GEDCOMP E-mail adresse uden at give GEDCOMP besked om det. Derfor anbefaler jeg at du også oplyser din almindelige post-adresse, når du indsender din GEDCOM-fil. Hvis din E-mail adresse på et senere tidspunkt bliver ugyldig kan du så stadig kontaktes og du kan så oplyse din nye E-mail adresse til GEDCOMP.

Kontroller omhyggeligt at du angiver en korrekt afsenderadresse.

Jeg har et par gange modtaget data med en ugyldig afsenderadresse (og uden post-adresse). Sådanne data kan ikke optages i GEDCOMP, og jeg har ingen mulighed for at fortælle afsenderen dette.

Din GEDCOM-fil

Datoer

Mange slægtsprogrammer kan desværre anvende forskellige dato-formater ved udskrift til GEDCOM. Flertallet af disse formater er slet ikke gyldige GEDCOM-formater. Hvis dit slægtsprogram tillader dig at vælge mellem forskellige dato-formater, når du skal skrive din GEDCOM-fil, så bør du vælge det korrekte dato-format. Det korrekte dato-format anvender engelske 3-bogstavsforkortelser for månederne, og derudover engelske forkortelser som f.ex BEF (før), AFT (efter), ABT (omkring). Eksempler på korrekte GEDCOM-datoer er:
04 MAY 1945
BEF 12 OCT 1997
ABT 1755

Stednavne

GEDCOMP sammenligner også stednavne i søgningen efter identiske personer. Med GEDCOM angives et sted som et (kommasepareret) hierarki af stednavne. I Danmark består dette hierarki (før kommunalreformen i 1970) af:
et sogn, sognets herred, herredets amt, Danmark; f.eks.
Torsted sogn, Hind herred, Ringkøbing amt, Danmark
Andre eksempler på gode angivelser af stednavne er:
GEDCOMP vil i langt de fleste tilfælde være i stand til at forstå stedsangivelser, som ikke (helt) følger GEDCOM-standarden. Stednavne som de følgende er derfor væsentligt bedre end ingenting: Mere om stednavne i GEDCOMP.

Tegnsæt

Hvis dit slægtsprogram giver dig mulighed for at vælge tegnsæt ved eksport til GEDCOM, så vælg eet af de to tegnsæt ANSEL eller UNICODE. ANSEL er at foretrække da UNICODE-filer har dobbelt størrelse.

Nulevende personer

Hvis du ikke vil indsende detaljerede oplysninger om nulevende pesoner, bør GEDCOM-posten for hver nulevende person istedet indeholde noten 'still living - details excluded'. Slægtsprogrammet 'Brothers Keeper' har en funktion til dette formål.

Den danske kongefamilie

GEDCOMP indeholder adskillige filer med oplysninger om den danske kongefamilie. Hvis du indsender en GEDCOM-fil med oplysninger om den danske kongefamilie, vil du derfor få et stort antal tilbagemeldinger om personsammenfald med disse personer. Efter som der er masser af let tilgængeligt materiale om kongerækken, vil du muligvis foretrække at undgå sådanne tilbagemeldinger. For at undgå disse tilbagemeldinger, skal du blot udelade kongerækken fra den GEDCOM-fil du indsender.

Jo flere oplysninger, desto bedre

GEDCOMP har ikke noget problem med GEDCOM-filer med mange oplysninger om hver person. Du bør dog udelade multimedie-data (billeder og lyd), men resten kan du roligt indsende. Jo flere oplysninger du indsender, desto bedre er dine muligheder for gevinst. Derudover: Lad dit slægtsforskningsprogram udnytte så meget af GEDCOM-standarden som du kan få det til, således at mest mulig information anføres som andet end noter. F.eks. bør oplysning om en persons beskæftigelse anføres under GEDCOM-tag OCCU (fra det engelske OCCUpation). Hvis du er interesseret i at se indholdet af den GEDCOM-fil du har genereret, kan du indlæse den i en almindelig tekst-editor.

Een samlet GEDCOM-fil

Det er bedre at indsende 1 GEDCOM-fil med alle dine oplysninger, fremfor at opdele oplysningerne og indsende flere GEDCOM-filer. Det har ikke den store betydning, hvis der er enkelte personsammenfald i den samlede fil. GEDCOMP vil finde dem, og melde tilbage om det.

Rettelser

Når du har indsendt din GEDCOM-fil vil du (oftest indenfor 24 timer, meget sjældent efter mere end et par uger) modtage en E-mail med resultatet af en kontrol af dine indsendte oplysninger. Indtil nu har alle indsendte filer vist sig at indeholde større og mindre fejl, for det meste simple skrivefejl. Du bør undersøge og rette så mange af disse fejl som muligt. Du kan forbedre dine muligheder for udbyttet af GEDCOMP, hvis du indsender det rettede resultat, især hvis du kan nå det inden en uge efter at du modtog kontrolresultatet. Hvis du senere hen tilføjer et større antal personer til din slægtsforskning, vil det også være en god ide at indsende en ny fil med dine samlede oplysninger. Hvis du indsender en rettet eller udvidet fil, så gør opmærksom på at den nye fil skal erstatte den gamle.