Ophavsret til Torsten Balles Tingbogsekstrakter

Ophavsret til Torsten Balles Tingbogsekstrakter

Retten til at publicere min indscannede og OCR-behandlede version af Torsten Balles ekstrakter bygger jeg på 71 i 'Bekendtgørelse af lov om ophavsret'. Det er min opfattelse at Torsten Balles ekstrakter falder ind under denne , som giver ophavsret i 15 år fra udgangen af udgivelsesåret. Denne periode er som bekendt udløbet.

En repræsentant for 'Dansk Historisk Håndbogsforlag' har imidlertid meddelt mig, at han er uenig i min tolkning af loven, og at han mener, at Torsten Balles ekstrakter stadig er ophavsretligt beskyttet.

Heldigvis tilbyder denne repræsentant venligt at lade sagen ligge mod at jeg bringer nedenstående tekst i indledningen til præsentationen:

Værket er udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune & Dansk Historisk Håndbogsforlag ApS.
De to indbundne bind kan bestilles/købes gennem enhver boghandel og koster samlet kr. 876,00.
Ekstrakterne gengives her - 1557 sider - med tilladelse fra udgiverne.

At jeg bringer en sådan tekst betyder ikke at jeg anerkender at Torsten Balles ekstrakter stadig er ophavsretligt beskyttet.
Min distribution omfatter iøvrigt kun Balles egentlige ekstrakter, mens indledning og registre og andet er udeladt, hvorfor jeg i min indledning angiver antallet af distribuerede sider til 1399, og ikke de nævnte 1557.


Lars Kr. Lundin
Last modified: Wed May 22 20:19:39 CEST 2002