GEDCOMPs interesseområde

GEDCOMP henvender sig til slægtsforskere med interesse i kongeriget Danmark, herunder områder, der tidligere har hørt under kongeriget Danmark.

Dette inkluderer Norge, Island, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland og Blekinge.

GEDCOMP indeholder mange oplysninger om den europæiske adel.
GEDCOM-filer, der vedrører den europæiske adel, er derfor også velkomne.

Pga. den eksponentielle udvikling i tilgængelige EDB-resourcer kan GEDCOMP også påtage sig at behandle GEDCOM-filer, hvor kun en mindre del af oplysningerne vedrører personer fra de ovennævnte områder.