For at undgå kedelige misforståelser følger nedenstående:

Vedrørende videregivelse af indsendte GEDCOM-filer

Ingen indsendte GEDCOM-filer bliver i sin helhed videregivet, med mindre indsenderen udtrykkeligt giver tilladelse til andet. Dele af indsendte GEDCOM-filer kan blive videregivet under nedenstående omstændigheder, og ikke under andre omstændigheder:


Dette minimum af offentlighed omkring indsendte GEDCOM-filer er den eneste pris, der er for at benytte GEDCOMP. Hvis du ikke kan acceptere dette, er GEDCOMP ikke noget for dig.

På trods af ovenstående kan du modtage henvendelser om personsammenfald med din GEDCOM-fil fra slægtsforskere, uden at du selv har modtaget en E-mail om dette personsammenfald. Sådanne uventede henvendelser kan skyldes to ting:
Denne type overraskelser burde opfattes som behagelige. Hvis du mener noget andet, er GEDCOMP ikke noget for dig.

Indholdet af statens arkiver er med enkelte restriktioner offentligt tilgængeligt, og som sådan er det meste af de fleste slægtsforskeres oplysninger offenligt tilgængeligt. Hvis du mener din GEDCOM-fil indeholder oplysninger, der er private, følsomme, kontroversielle eller på anden måde uegnede til videregivelse, bør du fjerne disse oplysninger fra GEDCOM-filen inden du indsender den.

Tilføjelse 18. oktober 1999

For yderligere at undgå misforståelser kvitterer GEDCOMP ved modtagelse af en indsendt GEDCOM-fil med en email, der gør opmærksom på ovenstående.
Et eksempel på sådan en kvittering.
GEDCOMP har udsendt sådanne kvitteringer siden juli 1999.

Tilføjelse 14. januar 2011

Da GEDCOMP nu har fungeret i mere end 10 år, så ændres den ovenstående regel fra 1999-07-01 om videregivelse af oplysninger fra at bruge skæringsdatoen 1. januar år 1899, til at bruge en skæringsdato, der er 100 år før dagen hvor sammenligningen udføres.
For eksempel vil sammenligninger der udføres i skrivende stund benytte skæringsdatoen 14. januar 1911.